Styrsystem för elbil

CLU -Cloud Link Unit, är en styrenhet vars grundläggande funktion är att utnyttja anläggningens tillgängliga ström och att allokera tillgänglig ström lika mellan laddpunkterna och därmed få ut maximalt av din anläggning på ett smart sätt. Oftast finns andra funktioner i fastigheten att ta hänsyn till, tex hissar, tvättmaskiner, mm. Du undviker toppar och eftersom du jobbar med befintlig kapacitet bidrar du också till en bättre miljö.

CLU styrsystem placeras i elcentralen och kan anslutas till nya laddboxar efter behov. Med en CLU har du möjlighet att ansluta till administrationstjänsten Cloudcharge.

Oavsett vad man administrerar; En bostadsrättsförening eller en arbetsplats, publika laddare eller villa behöver man ha fullständig kontroll. Vem laddar, hur mycket och när? Och framför allt, går allt som det ska?

I en bostadsrättsförening eller på en arbetsplats behöver man hålla reda på åtkomstkontroll, användarstatistik etc. Detta sker genom att ansluta sig till molntjänsten Cloudcharge.

Om det behövs ett betalningssystem för laddstationerna är detta det självklara valet.