DEFA Solid

  • DEFA Solid™

    En solid och enkel EV-laddare som ger dig den laddning du behöver. Kan enkelt anslutas med hjälp av tillgänglig ströminfrastruktur – t.ex. ett hushållsuttag.