Laddboxar för elbilar

Våra boxar är anpassade efter Nordens hårda klimat och är extremt hållbara. Det visar sig i vår rekordlåga returfrekvens på 0,3%