Laddboxar för elbilar

DEFA:s utbud av laddboxar är komplett och självklart ska man kunna lita på utrustningens kvalitet. Där är DEFA i toppklass.

Våra boxar är anpassade efter Nordens hårda klimat och är extremt hållbara. Det visar sig i vår rekordlåga returfrekvens på 0,3%

Laddboxar är till skillnad från vanliga eluttag gjorda för att klara höga effekter under lång tid. Installationen sker alltid av certifierade installatörer. Därmed får man också ett ”kvitto” på att allt ser bra ut bakom väggen.

Förutom att det är säkrare med en laddbox kan man också ladda med högre effekt, alltså snabbare. Dessutom har du möjlighet att ha koll på elförbrukningen.