Laddstolpar för bostadsrättsförening

Man hännger upp laddkabel på laddbox Defa Power, minatyr

Allt fler köper elbil och behovet för laddning i bostadsrättsföreningar och vid samägande ökar stadigt. Utan en gemensam lösning kan det snabbt uppstå konflikter om laddplatser, strömtillgång och kostnadsfördelning. Fulldynamisk lastbalancering fördelar strömmen rättvist till alla som har behov av det. Vi ger dig full översikt över strömförbrukningen och erbjuder smidiga betalningslösningar för de boende.

När frågan om elbilsladdning kommer på tal i en bostadsrättsförening är det många som tycker att det är snårigt och många frågor kommer upp på agendan. Och ja, det finns en hel del parametrar att ta ställning till för att komma fram till en driftsäker, framtidssäkrad och skalbar lösning för elbilsladdning. Men det är långt ifrån så snurrigt som man kan luras att tro.

Oavsett om ni är i behov av laddstolpar, laddboxar, fundament eller RFID-nycklar till laddstationer så tillhandahåller vi det.

Alla ska få ladda

I bostadsrättsföreningar finns det ofta begränsat med ström över till elbilsladdning. Vid laddning med stickkontakt eller individuella lösningar leder detta ofta till att någon inte får ström när de önskar det. Lösningen på problemet heter fulldynamisk lastbalansering. Fulldynamisk lastbalansering med vår lastbalaserare DEFA Balancer, synkroniserar alla anslutna laddningsstationer. Huvudtanken är att fördela den tillgängliga strömmen rättvist till alla som vill ladda. Anslutna bilar får då max effekt så länge det finns tillräckligt med ström tillgängligt. Allteftersom fler bilar ansluts, kommer strömmen att fördelas så att den blir jämnt fördelad. Därmed maximeras laddningshastigheten för alla på ett rättvist sätt.

Läs mer om laddning i bostadsrättsföreningar här

Hur säkrar man rättvis fördelning av energikostnaderna?

Individuella lösningar som sätts upp av en användare eller laddning via en vanlig stickkontakt, leder ofta till att några användare använder långt mer ström än andra, utan att man har möjlighet att kontrollera vad de har förbrukat. Med DEFA Balancer och CloudCharge kan bostadsrättsföreningen lösa problemet. CloudCharge är ett lättanvänt administrationssystem som ger full översikt över både förbrukning och laddtider för enskilda användare, som senare gör det enkelt att ta betalt för den tid eller kWh som varje användare har förbrukat.

Hur ska bostadsrättsföreningen gå vidare?

Vi rekommenderar att man upprättar en elbilsgrupp bland de boende som skaffar sig nödvändig kunskap. Detta inkluderar till exempel:

Antal platser: Hur många laddplatser behöver man? Ska man förbereda för boende som kommer att flytta in framöver eller tänker skaffa elbil i framtiden?

Ström: Hur mycket ström finns tillgängligt i bostadsrättsföreningen?

Pris: Inhämta prospekt från flera olika el-installatörer som inkluderar inspektion och skissning av ert kommande laddningssystem.

Stöd: Undersök eventuella kommunala stöd för etablering av laddplatser i bostadsrättsföreningar.

NB: Om man har möjlighet att placera laddplatserna nära ett fördelningsskåp,transformator eller säkringsskåp finns det stora förtjänster att göras.

Vad behöver el-installatören ha för information, för att kunna ge ett prospekt?

Ju mer information bostadsrättsföreningen har, desto snabbare kommer man att kunna hitta den bästa lösningen för varje anläggning. Vi sätter ihop ett anbud utifrån den givna specifikationen.

Följande bör kartläggas:
– Hur många laddplatser vill man ha?
– Hur mycket ström finns tillgängligt?
– Skal anläggningen vara online eller offline?
– Hur stor kapacitet ska varje laddningsuttag ha?

Kontakta oss gärna här