Guide: elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Fler elbilar och behovet av elbilsladdning gör att bostadsrättsföreningar och samfälligheter snabbt måste hitta laddlösningar som passar deras behov. Vägen dit kan tyckas svår, men genom att följa några goda råd kommer du att få en bra lösning. Här är våra råd till dig.

Genom att ta ett helhetsgrepp och utvärdera dagens och framtidens laddbehov, kan man planera för en rättvis och effektiv laddanläggning för alla. Även om man planerar för framtida bruk behöver man inte ta hela investeringen direkt. Det är vanligt att man inleder med ett fåtal laddpunkter för att sedan utöka när behovet uppstår. Det finns grundläggande funktionalitet som alltid måste finnas i en väl utformad laddanläggning. Med utgångspunkt i detta kommer vi fortsättningsvis beskriva hur man utformar en laddanläggning för bostadsrättsföreningar.

I bostadsrättsföreningar och samfälligheter är det styrelsen eller föreningsstämman som har bestämmanderätt och det är där man tar beslut om laddsystemsleverantör, typ av lösning och hur betalningen ska ordnas.

Kom i gång med att hitta en gemensam laddlösning

En välplanerad gemensam lösning blir bättre och billigare för alla, och garanterar att du har kontroll över processen. Individuella lösningar kan mycket ofta leda till problem och ökade kostnader på lång sikt. För att säkerställa att alla kan ladda måste den tillgängliga elen fördelas rättvist. Lösningar från olika leverantörer är inte alltid kompatibla med varandra, och individuellt installerade laddstationer kan behöva tas ned innan en gemensam anläggning kan upprättas.

Mann med mobil

Bilda en arbetsgrupp

En separat arbetsgrupp bidrar till en effektivare process. Gruppen bör ansvara för att sätta sig in i relevant information, kartlägga intressen, samla in offerter och kommunicera med styrelsen längs vägen. Gruppen bör ges ett tydligt mandat så att besluten fattas på ett korrekt sätt och arbetet inte stannar upp.

Genomföra kartläggning och förberedelse

De ansvariga bör först kartlägga intresset bland de boende och definiera deras behov och önskemål.

Bland det som bör klargöras finns:

 • Hur fördelas platserna – inne och ute, på olika våningar eller i olika områden?
 • Vill du ha laddstationer på fasta platser, gemensamma/gästutrymmen eller båda?
 • Hur många boende vill ha laddplatser nu, och inom loppet av 1–3 år?
 • Vill du ha åtkomstkontroll med RFID-bricka vid laddstationerna?
 • Vill du hantera faktureringen av de boendes elförbrukning, eller vill du att de boende ska faktureras direkt?
 • Vill du att alla ska kunna ladda samtidigt – även när alla har skaffat elbil?
 • Vill du ha högsta tillförlitlighet genom lokal styrning av anläggningen?
 • Vill du kunna utnyttja hela den tillgängliga effektkapacitet optimalt i byggnaden?
 • Vill du kunna sätta elförbrukningsgränser för att undvika höga tariffer?
 • Uppfyller ni de uppsatta kraven för att få ekonomiskt stöd för utbyggnad av elbilsladdning?
 • Har du boende som behöver prioriterad laddning?
 • Vill du äga eller hyra anläggningen (kom ihåg att beräkna totala kostnader över 10 år)?

I samtliga fall bör infrastrukturen skapas för alla parkeringsplatser direkt, medan laddstationer endast behöver installeras på de parkeringsplatser för boende som vill ha det nu. Detta säkerställer att anläggningen skaleras korrekt när det gäller strömförbrukning och distribution, och lönar sig på sikt. Förberedd infrastruktur kommer också att göra det enkelt för boende som vill ha en laddstation senare.

Installatører e-mobility

Begär in offerter

För att få en laddlösning installerad måste du välja en laddsystemsleverantör och en installatör. Laddsystemsleverantören är den som levererar laddstationer samt administrations- och betallösningar, medan installatören är elektrikerföretaget som installerar laddstationerna och kringutrustningen. Många installatörer installerar laddlösningar från flera leverantörer, medan andra är specialiserade på anläggningar från en leverantör. Olika laddsystemsleverantörer använder också olika tekniska lösningar och betalmodeller. Detta kan göra det svårt att jämföra olika offerter.

Offerter kan erhållas både via laddsystemsleverantören och installatören. Vi rekommenderar att arbetsgruppen först sätter sig in i vilka leverantörer, lösningar och betalmodeller som finns. För att vara säker på att få bra offerter är det en god idé att kontakta leverantörerna direkt. De kommer att tillhandahålla inspektion och ta fram en offert i samarbete med en av deras installatörer i området. För att göra offerterna enklare att jämföra är det en bra idé att ange specifika punkter du vill ha svar på och att följa upp om något är oklart i de offerter du får.

Vill du ha en offert från oss? Läs om våra lösningar och kontakta oss här!

Så här bedömer du offerterna

Vid bedömningen av priset är kostnaden för att etablera anläggningen bara en av de faktorer man måste beakta. För att komma fram till den bästa lösningen måste du också titta på vad priset blir för gemenskapen och för varje användare över tid, hur hög laddeffekten blir, och om lösningen kan utnyttja all tillgänglig effekt i byggnaden. Några punkter du bör titta på är:

 • Pris för utbyggnad av infrastruktur
 • Fast månadspris för bostadsrättsföreningar och samfälligheter
 • Fast månadspris för varje användare
 • Totalpris för bostadsrättsföreningen/samfälligheten efter 10 år
 • Totalpris per användare efter 10 år
 • Fakturering – gör det själv eller direktfakturera användare
 • Om det finns några dolda kostnader som inte visas i offerten
 • Om du fritt kan välja elleverantör
 • Om alla användare kommer att kunna ladda samtidigt utan att någon får köa
 • Om varje laddstation kommer att ha tillgång till minst 6A/1,4kW vid varje given tidpunkt
 • Maximal laddeffekt per laddpunkt
 • Om laddstationerna ger utlovad eltillförsel hela tiden
 • Om lösningen kan använda tillgänglig el dynamiskt från hela byggnaden för laddning
 • Om laddning även fungerar vid bortfall av internet eller trådlös kommunikation
 • Om laddstationerna har MID-godkända energimätare
 • Om användarna har möjlighet att se sin egen förbrukning på en laddstation eller i en app
 • Om laddstationerna har möjlighet till kabelupphängning

Far spenner fast barn i barnesete

Säkerställ smart och rättvis fördelning av tillgänglig effekt

En sak du bör tänka på är hur lösningen drar nytta av den elektricitet som finns tillgänglig. Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter är oroliga över att elen inte kommer att räcka och att de ska behöva öka upp huvudsäkringen för att få en laddanläggning på plats. Smarta lastbalanseringslösningar gör dock detta onödigt i de allra flesta fallen.

De bästa av dessa lösningar säkerställer att du hela tiden kan dra nytta av den tillgängliga elen i hela ditt elsystem. Detta fungerar genom att lösningarna övervakar den totala elförbrukningen i realtid och dynamiskt kan distribuera den tillgängliga elen till laddanläggningen.
För att få en rättvis effektfördelning är det också viktigt att se till att alla kan ladda samtidigt och ha lika tillgång till el, även när alla parkeringsplatser får laddstation. Vissa lösningar bygger på att bilar ställs i kö tills det finns tillräckligt med kapacitet. Detta innebär att man får en “först till kvarn”-effekt där samma boende ofta får ladda först varje dag. Med rätt laddsystem får du en rättvis laddning, större flexibilitet, högre genomsnittlig laddeffekt och lägre infrastrukturkostnader.
Du bör också se till att du har möjlighet att sätta dina egna elförbrukningsgränser för anläggningen. Detta hjälper dig att undvika ökade tariffer genom att platta ut elförbrukningen på eftermiddagen och flytta laddningen till natten. Det finns också timmar då elen är billigare.

Eftersom energisparfunktionerna är avgörande för att laddningen ska fungera är det viktigt att de fungerar även om nätanslutningen går ner eller den trådlösa kommunikationen faller bort.

Säkerställ rättvis fördelning av utgifter

Ett av de vanligaste bekymren i samband med etableringen av elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter är att man måste betala för andras ladd- och strömförbrukning. När det gäller rättvis fördelning av elkostnader finns det två möjligheter. En vanlig lösning i mindre bostadsrättsföreningar och samfälligheter är att styrelsen själv läser av förbrukningen per användare och fakturerar varje boende själv. Men detta kan snabbt bli mer arbete än önskat. Alternativet är att varje användare faktureras av laddsystemsleverantören varje månad. Direktbetalning via appen är också möjlig.

För den som inte har elbil kommer parkeringsplats med tillgång till laddning även att höja bostadens försäljningsvärde.

Laddning av DEFA Power.
Laddning av DEFA Power.

För att säkerställa noggrann mätning av förbrukningen är det bäst om laddstationerna har MID-godkända energimätare. MID (Mätinstrumentdirektivet) reglerar mätinstrumentens noggrannhet. MID-godkända energimätare har en felmarginal på mindre än +/- 0,5 %.
Det är också viktigt att du ställer in rätt pris för laddningen. Om varje laddstation har en egen plats är det bäst att sätta ett kWt-pris som tar hänsyn till variationen i elpriset under hela året och ser till att du inte går back. Om ni ska ha gemensamma laddplatser kan det vara ett alternativ att överväga betalning per minut för att säkerställa att ingen får vänta i onödan efter att bilen har laddats färdigt.

Molnlösning eller lokal kontroll

Hur anläggningen sköts har mycket att göra med driftsäkerhet. Alla moderna laddsystem använder molnlösningar för vissa funktioner. Men för vissa system ligger även styrningen av eldistribution och laddning i en molnet. Om anslutningen till molnet skulle brytas kan det innebära att du inte kan ladda som planerat. Lokal hantering av eldistribution och kritisk funktionalitet för laddning ger bästa tillförlitlighet.

Trådlös eller trådbunden kommunikation i anläggningen

Vissa laddsystem för elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter använder trådlös kommunikation internt i anläggningen, medan andra använder trådbunden kommunikation. Trådlösa lösningar går något snabbare att installera, men trådbundna lösningar är mer tillförlitliga. Kommunikationskablarna läggs tillsammans med strömkablarna och ger därför ingen betydande ökning av den totala kostnaden.

Se till att laddstationerna ger utlovad effekt

Vissa laddstationer levererar inte den effekt de lovar. Laddning med högre effekt kan orsaka värmeutveckling inne i laddstationen, som i värsta fall kan bli en säkerhetsrisk. Vissa laddstationer löser detta problem genom att justera ned laddeffekten tills temperaturen sjunker (derating). Detta ökar naturligtvis också den tid det tar att ladda bilen och kan vara frustrerande för boende som behöver en högre effekt för att möta deras laddbehov.

Kontrollera med laddsystemsleverantören eller installatören om laddstationerna i offerten använder derating vid laddning på den maximala effekt som anges i offerten. Laddstationer som inte använder derating under normala förhållanden ger bättre förutsägbarhet för användarna.

Se över de statliga stöden för att bygga laddstationer

För att påskynda laddinfrastrukturen för laddsystem i Sverige kan bostadsrättsföreningar ansöka Ladda bilen-bidrag. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. Det är en god idé att sätta sig in i bidraget och dess regler redan innan installationen är påbörjad.  Ansökan hanteras av Naturvårdsverket. Läs mer om hur du ansöker om bidraget här.