Vinkkejä sähköauton latausjärjestelmän hankintaan taloyhtiössä

sähköauton latausjärjestelmä

Ladattavien hybridien ja täyssähköautojen suosion kasvu on lisännyt taloyhtiöiden tarvetta kartoittaa lataustarve nyt ja lähitulevaisuudessa. Tietoa on paljon, ja sitä on usein vaikea ymmärtää. Me haluamme auttaa taloyhtiöitä löytämään juuri heille sopivan latausratkaisun. Alla muutamia käytännön neuvoja kuinka toimia kun latausratkaisun löytäminen tulee ajankohtaiseksi.

Tutustu sähköautojen lataamista koskeviin lakeihin asunto-osakeyhtiössä

Monet ovat epävarmoja siitä mitä laissa oikeasti sanotaan latausoikeudesta. Alla lain sisältö tiivistetysti:

Laki velvoittaa taloyhtiöitä varautumaan sähköautojen lisääntymiseen. Laki koskee kaikkia niitä taloyhtiöitä, joissa on vähintään neljä pysäköintipaikkaa. Lain mukaan suuren korjauksen yhteydessä on lisättävä vähintään latausvalmius jokaiselle pysäköintipaikalle. Latausvalmius tarkoittaa, että parkkipaikalle vedetään kaapelille reitti valmiiksi latauspistettä varten.  Tällaiselle latausratkaisuille on mahdollista saada ARA-tukea. Avustusta voi saada sekä 1- että 3-vaihejärjestelmille.

Ladeløsning for elbil i borettslag og sameie

Millaisia laitteita tarvitaan?

Ladattavat autot ovat joko hybridejä tai täyssähköautoja. Autossa lataukseen vaikuttavia asioita ovat akun koko ja auton kyky vastaanottaa sähköä (1- tai 3-vaiheista), latausliitin (type 1 tai type 2). Nämä seikat vaikuttavat siihen millainen latauslaite autoon sopii ja kuinka kauan auton lataaminen kestää.

Lue lisää lataukseen liittyvistä termeistä taloyhtiöoppaastamme!

Yhteinen latausjärjestelmä on parempi ratkaisu kuin monta erillistä latauslaitetta

Ensin kartoitetaan taloyhtiön tarpeet ja tarkistetaan kiinteistön perustiedot. Hyvin suunniteltu yhteinen ratkaisu on parempi ja halvempi kuin yksittäisten laitteiden. Taloyhtiön tai isännöitsijän on myös mahdollista hallinnoida yhteistä järjestelmää. Yksittäiset ratkaisut johtavat usein ongelmiin esimerkiksi sähkön riittävyyden suhteen, ja kustannukset nousevat pidemmällä aikavälillä suuremmiksi kuin yhtenäisessä latausjärjestelmässä. Eri toimittajien ratkaisut eivät ole yhteensopivia keskenään, mikä myös lisää ongelmia. Latausjärjestelmän ehdoton etu on myös se, että tällöin kaikilla on yhtäläinen oikeus ladata.

Mann med mobil

Perustakaa lataustyöryhmä

Erillinen työryhmä tehostaa prosessia. Ryhmän tehtävänä on kerätä tarvittavat tiedot, kartoittaa kiinnostus sekä taloyhtiön tekniset tiedot, pyytää tarjoukset sekä kommunikoida taloyhtiön hallituksen kanssa. Työryhmä olisi hyvä valtuuttaa tekemään lopullinen ehdotus vaihtoehtojen joukosta.

Kartoita ja valmistele

Työryhmän tulisi ensin kartoittaa asukkaiden kiinnostus ja tarve nyt sekä lähitulevaisuudessa. Lisäksi kartoitus pitää sisällään mm. taloyhtiön tekniset tiedot. Kartoituksen voi teettää myös ulkopuolisella asiaan perehtyneellä asiantuntijalla. Jotta sähköasennusten kanssa ei tule ongelmia asennusvaiheessa, suosittelemme sähkösuunnitelman päivittämistä.

Selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi:

 • Kuinka monta pysäköintipaikkaa taloyhtiössä on yhteensä?
 • Missä pysäköintipaikat sijaitsevat (ulkona, sisällä, eri kerroksissa)?
 • Tulisiko latauspisteitä asukkaiden vai vieraiden käyttöön vai molempiin?
 • Kuinka moni asukas tarvitsee latauspisteen nyt ja 1-3 vuoden päästä?
 • Haluaako taloyhtiö tai isännöitsijä hallinnoida ja laskuttaa käytöstä vai hoitaako palveluntarjoaja laskutuksen?
 • Minkä kokoiset pääsulakkeet taloyhtiössä on?
 • Pitääkö jonkun asukkaan voida ladata muita nopeammin?

Latausjärjestelmä on järkevintä toteuttaa kerralla kuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään latausvalmius on tehty kaikille pysäköintipaikoille, vaikka latauspisteitä olisikin alussa vain osalla asukkaista. Rakentamalla järjestelmän valmiiksi heti alussa varmistetaan, että sähkö jakautuu oikein nyt ja tulevaisuudessa.

Installatører e-mobility

Pyydä tarjouksia

Latausjärjestelmää varten tarvitaan laitetoimittaja, sähköasentaja sekä mahdollisesti sähkösuunnittelija tai kaivuu-urakoitsija. Ne on mahdollista kilpailuttaa jokainen erikseen, mutta usein yhdestä paikasta hankittu kokonaistarjous on halvempi kuin erilliset toimijat. Jokaisella laitevalmistajalla ja operaattorilla on oma tekninen ratkaisu ja hallinta- ja maksumalli, mistä syystä vertailu on toisinaan haastavaa.

Tarjouksen voi pyytää sekä asentajan että laitetoimittajan kautta. Suosittelemme, että työryhmä tutustuu ensin eri laitetoimittajiin, ratkaisuihin ja maksumalleihin. Tarjousten vertailun helpottamiseksi kannattaa määritellä tietyt asiat, joihin halutaan vastaukset. Esimerkkinä tästä on laskutuspalvelun kk- tai vuosimaksu, johon eri toimittajilla sisältyy eri asioita.

Tarjousten läpikäynti

Hintaa arvioitaessa järjestelmän rakentamiskustannukset ovat vain yksi osa kokonaiskustannusta. Kannattaa laskea järjestelmän hinta taloyhtiölle ja käyttäjille ajan mittaan. Alla kokonaishintaan vaikuttavia asioita:

 • Latausinfran perustaminen
 • Hinta per latauspiste rakennusvaiheessa
  Hinta per myöhemmin lisättävä latauspiste
 • Kiinteä kuukausihinta taloyhtiölle
 • Kiinteä hinta per käyttäjä
 • Latausjärjestelmän kokonaishinta 10 vuoden kuluttua
 • Hinta per käyttäjä 10 vuoden kuluttua
 • Maksuratkaisu – laskuta itse tai anna palveluntarjoajan laskuttaa
 • Onko tarjouksessa piilokuluja?
 • Voitko vapaasti valita sähköyhtiön?
 • Pystyvätkö kaikki lataamaan samaan aikaan vai joutuuko joku odottamaan?
 • Onko jokaisella latauspisteellä käytettävissä vähintään 6A/1,4kW?
 • Suurin latausteho per latauspiste?
 • Saatko aina luvatun virtamäärän?
 • Voiko latausratkaisu hyödyntää koko kiinteistön sähkökapasiteettia?
 • Toimiiko latausjärjestelmä myös nettiyhteyden katketessa?
 • Onko latausasemassa EU-standardin mukainen virtamittari kulutuksen mittaukseen?
 • Onko käyttäjällä mahdollisuus seurata omaa kulutusta latausasemalta tai sovelluksesta?

Far spenner fast barn i barnesete

Varmista sähkökapasiteetin riittävyys ja tasapuolinen jakaminen

Usein keskusteluissa nousee esille sähkön riittäminen. Asukkaat ovat huolissaan riittääkö sähkö muuhun elämiseen tai nousevatko sähkömaksut korkeiksi latausjärjestelmän myötä. Vastaus tähän on älykäs virranhallintaratkaisu, joka priorisoi normaalin päivittäisen sähkönkäytön, ja antaa lataukselle vain sen verran sähköä kuin normaalikäytöltä jää yli. Pääsulakekokoa ei tarvitse kasvattaa evätkä sulakkeet pala latauksen takia.

Oikeudenmukainen virran jakaminen tarkoittaa myös sitä, että autoja voi ladata samanaikaisesti ja kaikille riittää sähköä. Jotkin ratkaisut jonotuttavat autoja, toiset laskevat auton saamaa sähkön määrää. Miettikää mikä on teille sopivin ratkaisu.

Varmistakaa myös, että teillä on mahdollisuus asettaa omat tehorajat järjestelmälle. Tämä auttaa välttämään korkeat sähköhinnat tasoittamalla virrankulutusta iltapäivällä ja siirtämällä latauksen yöksi, jolloin voit hyödyntää halvempaa yösähköä.

Virranhallinta on kriittinen osa latausjärjestelmän toimintaa, ja sen tulee toimia myös verkkoyhteyden katkettua tai langattoman tiedonsiirron epäonnistuttua. Kiinteä datakaapeli on usein varmempi ratkaisu kuin langaton järjestelmä.

Varmista kulujen oikeudenmukainen jakautuminen

Yksi suurimmista huolenaiheista sähköauton latausjärjestelmän rakentamisessa taloyhtiöön on se, että joudut maksamaan muiden ihmisten latauslaitteista ja virrankulutuksesta. Monissa tapauksissa taloyhtiö maksaa järjestelmän perustamisesta, ja käyttäjät maksavat omat latausasemat. Tämä on edullisin ja vaivattomien ratkaisu niin taloyhtiölle kuin käyttäjällekin. On tärkeää huomioida, että jo pelkkä latausvalmius lisää asunnon myyntiarvoa.

eRange Duo anlegg

Sähkön kustannusten oikeudenmukaisessa jakamisessa on 2 mahdollisuutta. Pienissä taloyhtiöissä on yleistä, että hallitus kerää kulutustiedot per käyttäjä, ja laskuttaa jokaista asukasta käytön mukaan. Tästä aiheutuu usein paljon työtä. Toinen vaihtoehto on, että palvelun tarjoaja laskuttaa suoraan jokaista käyttäjää joko kk-maksulla tai latauksen yhteydessä sovelluksen kautta.

Kulutusta varten latausasemassa tulee olla virtamittarii. Tarkimmat mittarit ovat ns. MID-hyväksyttyjä mittareita, joilla mittauksen virhemarginaali on alle +/-0,5%.

Lataukselle voi asettaa hinnan. Jos jokaisella käyttäjällä on oma latausasema, tällöin paras vaihtoehto on kWh-perusteinen hinta, joka ottaa huomioon hinnan vaihtelut ympäri vuoden. Jos latausasema on useamman käyttäjän yhteiskäytössä, aikaperusteinen laskutus voi olla paras vaihtoehto, koska tällöin varmistetaan, ettei autoa jätetä seisomaan latauslaitteelle latauksen loputtua.

Pilvipalvelu vai paikallinen hallinta?

Järjestelmän hallinta vaikuttaa latausjärjestelmän luotettavuuteen. Kaikissa nykyajan latausratkaisuissa pilvipalvelut ovat jollainen tavalla osana järjestelmää. Joissakin ratkaisuissa virranjakaminen ja hallintakin tapahtuu pilvipalvelussa. Jos yhteys katkeaa, lataus keskeytyy. Paikallinen hallinta kiinteällä yhteydellä on usein luotettavin ratkaisu.

Varmista, että latauslaite antaa luvatun virran

eRange Duo anlegg

Kaikki latausasemat eivät anna luvattua virtamäärää. Mitä suurempi virtamäärä, sitä enemmän lämpöä laite tuottaa, mikä pahimmassa tapauksessa voi olla turvallisuusriski. Jotkut valmistajat ovat ratkaisseet tämän säätämällä lataustehoa kunnes lämpötila on laskenut. Tämä pidentää latausaikaa ja saattaa turhauttaa käyttäjää.

 

 

Lue lisää latausratkaisuistamme taloyhtiöille ja pyydä tarjous!

 • Esimerkiksi asuntojen määrä, sulakekoko (pääsulakkeet ja/tai asuntokohtaiset), taloyhtiön osoite.

Palaa etusivulle