Elbilsladdning i Bostadsrättsförening

Användarvänliga och driftsäkra lösningar

Som Nordens ledande leverantör av kompletta laddlösningar vet vi att bostadsrättsföreningar har olika förutsättningar, önskemål och krav. Vi har den kunskap och erfarenhet som behövs för att skräddarsy lösningar som passar just er.

Hitta rätt lösning:

Era behov - idag och imorgon

Laddsystem för flera fordon

Att hitta en lösning med rätt balans mellan behov, kostnader, rättvis fördelning och möjligheter till framtida utbyggnad är inte alltid enkelt. Vi har kunskapen, produkterna och tjänsterna som behövs för att reda ut det.

Möjligheter och begränsningar?

Strömbrytare

De flesta fastigheter har en elcentral som är dimensionerad för daglig strömförbrukning. Det betyder att det finns begränsat med ström för laddning av elbilar. Därför är det extra viktigt att planera så att strömmen räcker till alla som behöver ladda.

Kommer kostnader och effekt fördelas rättvist?

Laddbox, parkeringshus

Rättvisa står ofta överst på en Brf;s dagordning. För att säkerställa att den tillgängliga kapaciteten blir optimalt utnyttjad samt jämt fördelad över tid, behövs en strömdelningsfunktion, sk. dynamisk lastbalansering. Varje användare kan enkelt betala för sin förbrukning.

Hur lite administration vill du ha?

Skärmdump CloudCharge Admin Portal - Statistik

En laddanläggning ska inte öka arbetsbelastningen hos dem som hanterar det. Vårt flexibla administrationssystem ger dig som anläggningsägare eller administratör både styrning och kontroll över användare, strömförbrukning och prissättning. Dessutom full koll på anläggningens status.

En lösning som passar alla?

Laddstation eRange IQ och app

En bra laddanläggning ska fungera för alla, oavsett kunskapsnivå hos användarna. Med laddstationer som är enkla att hantera, har smidig tillgångskontroll och ett enkelt administrationssystem, blir det lätt att köra elbil.

Hur kan du uppnå maximal pålitlighet?

Hög driftsäkerhet är A och O i en laddanläggning. De flesta är beroende av en laddad bil varje dag. Vi är en helhetsleverantör, vilket innebär att våra produkter och system är utvecklade för varandra och vi har en drifttid på nästintill100%.

Vi är en helhetsleverantör

Laddstationer och kablar

Icon, laddbox

DEFA erbjuder kablar och laddstationer från Europas ledande tillverkare. Samtliga produkter är tillverkade enligt standard och anpassade till det nordiska klimatet.

Smart strömfördelning

Icon, CLU basic

Vi levererar smarta strömfördelningssystem och skalbara, modulära lösningar, både till den lilla Brf:en som till den större fastigheten. DEFA;s CLU-system är utvecklat av våra egna experter och enheterna produceras i vår egen fabrik.

Enkel administration

Icon, CLU

Vårt administrationssystem CloudCharge är marknadens mest använda och kan skräddarsys efter varje anläggnings rapporteringsrutin. CloudCharge kan kostnadsfritt kopplas till betalningsportalen EVcloud.

Våra laddstationer

eRange® IQ

Erange IQ bigger

Laddstationen eRange IQ Facility har utvecklats speciellt för laddanläggningar och kan enkelt kombineras med fulldynamisk lastbalansering, CloudCharge administrationssystem, direktfakturering av andra och vår användarapp CloudCharge. IQ Facility har inbyggd RFID-läsare och EU-godkänd energimätare som ger marknadens mest exakta mätning av förbrukningen. Detta gör IQ Facility till en kostnadseffektiv och användbar lösning i anläggningar där du vill ha åtkomstkontroll och betalning.

eRange IQ är konstruerad för att tåla ett nordiskt klimat och kan integreras i anläggningar tillsammans med alla andra laddstationer ur eRange-sortimentet.

Fördelar:

 • Anläggning med fulldynamisk lastbalansering – snabbast möjliga laddning
 • Styrning och kontroll via app – fullständig kontroll via mobilen
 • Upp till 22 kW – flexibel lösning
 • Levereras med MID-godkända energimätare-energimätning med hög noggrannhet
 • Integrerad RFID-läsare-ange vem som har åtkomst
 • Tydliga ljussignaler – avläs status

Snabbare och smartare laddning

En laddanläggning med fulldynamisk lastbalansering ger snabbast möjliga laddning och optimalt utnyttjande av den tillgängliga strömmen i fastigheten. Effektförbrukningen mäts i realtid och all ledig kapacitet kan vid behov flyttas till laddanläggningen.

eRange® Duo

Erange IQ Duo

eRange Duo baseras på samma teknologi som eRange Uno men har två uttag för mode 3-kablar. Med eRange Duo kan du minska antalet laddstationer och därigenom sänka investeringskostnaden. Den kan användas med alla fordon, förutsatt att användaren har med sig sin egen mode 3-kabel. Våra laddstationer kan levereras med MID-godkänd energimätare som garanterar korrekt mätning av energiförbrukningen.

eRange® Duo levereras med följande specifikation:

 • Uttag: 2 x Typ 2
 • Strömförsöjning: 230V-IT 1-fas/400V-TN 3-fas 32A (rec.)
 • Lastbalancering: Statisk mellan uttag / full med homCLU i tillägg
 • Laddeffekt: Upp till 6,9kWx2 / 22kWx1
 • Laddström: Upp till 32A
 • MID-godkänd energimätare: Utvalda modeller
 • Åtkomstkontroll: RFID

Smart fördelning av tillgänglig effekt

Optimal användning av tillgänglig ström

Cloud Link Unit (CLU) - Styrsystem till laddbox, vit bakgrund

För att elbilsladdningen i en fastighet ska bli både effektiv och rättvis behövs en dynamisk lastbalansering. Vår lösning för detta kommer i två varianter – CLU Basic och CLU Online. Varje CLU-enhet kan styra upp till 16 uttag. Basic kan kopplas till administrationssystemet CloudCharge via kabel, medan CLU Online kan kopplas trådlöst.

Effektiv, rättvis och omedelbar laddning

Illustration, laddlösning med CLU basic

CLU-enheter distribuerar den tillgängliga strömmen rättvist till alla anslutna fordon. Dessa laddas med sin maximala kapacitet så länge som det finns tillräckligt med stöm. När fler fordon ansluts omfördelas strömmen för att alla ska laddas rättvist. Alla våra laddsystem är optimerade för att laddning ska startas direkt då fordonet ansluts. Förutom att detta är mest rättvist så är detta också nödvändigt eftersom somliga fordon inte kan starta laddning när de väl gått in i viloläge.

Administrations- och betallösning

Full kontroll på förbrukning och status

Skärmdump CloudCharge Admin Portal - Statistik

Vårt administrationssystem CloudCharge kan anpassas efter era behov och erbjuder en komplett översikt av förbrukning och status hos laddsystemet. Skapa flexibla rapporter och få status-meddelanden som kan delas med tredje part.

Slipp tidskrävande fakturering

Skärmdump CloudCharge Admin Portal - Prisinställningar

När du använder vårt admininstrationssystem kan du även ansluta till ladd- och betalportalen EVcloud, utan kostnad. Via EVcloud kan varje användare hantera sina betalningar via mobilen eller PC:n.

Få kontroll på vem som använder laddsystemet

Skärmdump CloudCharge Admin Portal - Användarhantering

Som anläggningsägare kan du enkelt kontrollera vilka som har tillgång till varje laddstation. Detta kan göras via RFID-taggar eller portalen EVcloud. Lägenhetsinnehavare kan ge familj och vänner access.

Betalning och åtkomstkontroll via nätet

Fördelar för lägenhetsinnehavare

Norsk reklam

Vår webportal EVcloud ger alla lägenhetsinnehavare tillgång till:

 • Ett enkelt sätt att betala för laddning
 • Möjlighet att strata och stoppa laddning på distans
 • Möjlighet att lägga till flera RFID-taggar till ett konto
 • Få tillgång till alla laddstationer som är anslutna till tjänsten
 • En komplett, uppdaterad översikt av tillgängliga laddstationer

Fördelar för fastighetsägare

lade fordeling bild

Genom att ansluta till EVcloud, kan fastghetsägare:

 • Få ett konto kostnadsfritt – ingen startavgift
 • Öppna laddanläggningen för betalande kunder (icke boende)
 • Behålla 91% av intäkterna – den högsta andel som erbjuds
 • Undvika ökad administration i samband med insamling av avgifter
 • Få intäkter direkt till bostadsrättsföreningens konto

Vill du veta mer?

Ladda ner vår informationsbroschyr om elbilsladdning för bostadsrättsföreningar

Ett laddsystem måste skräddarsys efter varje bostadsrättsförenings behov och förutsättningar.
Läs vår guide så får du reda på hur du går tillväga för att utforma en säker och rättvis laddanläggning för bostadsrättsföreningar.

Vill du veta mer om elbilsladdning? Kontakta oss idag!