Kopplingar til vägbelysning, vit bakgrund

Säkringsboxar & Kopplingar

Tillbehör vägbelysning

Säkringsboxar och kopplingssett för vägbelysning

Beskrivning

Säkrigsbox för vägbelysning – IP65/67
Säkringsbox för vägbelysning som passar på master med diameter från Ø 108 mm. Komplett med M16 nippel IP68,
dubbelisolerad kabel RK4x2,5m2 CU, FTG-plint 2×0,75 – 4mm2 – IP33. Doepke säkringar. Q version med Wieland plugg.

Kopplingsklämmasett för vägbelysning – dubbel och trippel
– 50mm2 = IP33
– 6-35mm2 = IP23

Diverse tillbehör
Plugg, splittdelar, endedeksel och div. kabelsett.

Teknisk dokumentation


För detaljar se produktblad under Dokumentation!

Belysningsapplikationer
Gata