Batteriseparator EMT2198

Spänningsstyrd separator

Batteriseparatorn kan konfigureras för 12V eller 24 V och har varierbara spänningströsklar

Art. nr: 707680

Beskrivning

Batteriseparatorn kopplar ihop två separata batterigrupper (t.ex. start- & förbrukarbatteri) under laddning. När laddningen avbryts separeras batterierna igen.

När spänningen i förbrukarbatteriet faller under en fördefinierad nivå, kopplar batteriseparatorn automatiskt ifrån startbatteriet. Detta förindrar att startbatteriet förbrukas under normal batterianvändning.

Det finns också möjlighet att installera en manuell överspänningsknapp om det är nödvändigt att stänga reläet oavsett spänning.

Teknisk dokumentation

Standby reläström
Kontinuerlig reläström
Strömtillförsel
Reläanslutning
Reläkoppling
Mått
5,0mA
150A
10V-32V DC
10,2V-14,85V , 19,5V-30,15V
18,35V-29V , 9,7V-14,35V
180x100x18mm