Laddstation till BRF

Man hännger upp laddkabel på laddbox Defa Power, minatyr

Alltfler fastighetsägare vaknar inför växande efterfråga

Med den växande elbilsmen behöver många fastighetsägare anpassa sina fastigheter till ökad efterfrågan på laddstationer för elbilar. Särskilt gäller ju detta fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar (BRF:er). De flesta elbilsägare vill kunna ladda sin elbil under natten, innan de ska ta elbilen på morgonen.
Samtidigt som elbilismen har växt, har fastighetsägarna inte riktigt hängt med och nu ökar trycket på fastighetsägare att bygga nya laddstationer till elbilar. Men var i fastigheten ska laddstationerna placeras och installeras?

Leverantörer av laddstation till BRF

De allra flesta elleverantörer börjar vakna inför den allt ökande efterfrågan på laddstation till BRF:er. Och detta följer logiken kring efterfrågan på marknaden och ökade inkomstchanser för elleverantörer. Särskilt gäller detta den ökade efterfrågan på laddstationer till boende i olika bostäder, i såväl villor, radhus och större fastighetsbestånd som BRF:er.
Särskilt tillgång till laddstationer i BRF:er kan man ju tycka vore lyckade affärer för elleverantörerna. Här snackar vi om 1000-tals elbilar som ska laddas under nätterna för bostadsägare med elbilar.

Laddstationer i tusentals till BRF:er

Att bostadsrätter alltmer kommer att behöva laddstationer vid sina BRF:er är en insikt som alla försäljare av laddstationer, laddboxar, laddkablar och allt som hör till laddstationer i en BRF, behöver, borde drabbas av. Framför allt borde dessa leverantörer agera därefter och erbjuda BRF:erna i Sverige, Norge, Danmark och i Finland laddstationer som BRF:erna behöver. Och med dessa nya behov av laddstationer till BRF:er borde ju en lysande framtid skönjas på elbilshimlen. För alla parter, är detta en utveckling som borde välkomnas av samhällets alla tänkbara parter. Ungdomarna med mljömedvetenhet, elbolagen, byggbranschen – och framför allt elbilsbranschen.

Önskad och gynnsam elbilsmarknad

Bostadsrätter som skaffar laddstation till sin BRF höjer värdet på sin fastighet. Det förekommer siffran 70 000 laddbara elbilar i Sverige idag, osäkert hur rätt den är.
Oavsett den exakta siffran, kommer elbilismen ligga kring det antalet. 70 000-200 000 elbilar som ska laddas runt om i vårt avlånga land, det kräver många laddstationer. Bostadsrättsbrnaschen räknar med att det finns cirka 27 500 bostadsrättsföreningar i Sverige, och fler lär det bli.
Att elbranschen, tillverkarna av laddstationer, samt elbilsbranschen har ett stort arbete framöver är något som vi hoppas de vaknar upp inför och ser möjligheterna inom en snar framtid.

Kontakta oss gärna här