Bussar

Strömförsörjning för alla behov

Behovet av 230 VAC strömförsörjning och batteriunderhåll i bussar är större än någonsin. Med DEFA PlugIn-system får du de flexiblaste och tillförlitligaste lösningarna.

Tillförlitlighet och hög kvalitet

Våra produkter är utformade för extrema förhållanden och har testats ingående för att vi ska kunna säkerställa att de klarar av långvarig användning och tuffa miljöer.

Ett flexibelt och utbyggbart system

Anpassa och uppdatera systemet efter dina behov. Med vårt PlugIn-system får du kompletta lösningar och enkel installation.

Lägre utsläpp och lägre bränsleförbrukning

Korrekt batteriunderhåll bidrar till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp, och det ger längre förväntad livslängd för batteriet.

Ström till alla

Dagens busspassagerare förväntar sig att kunna ladda sina datorer och telefoner, streama film och mycket annat. DEFA PlugIn-system ger tillförlitlig strömförsörjning (230 VAC) för faciliteter och individuella passagerarbehov.

Tillförlitlighet är avgörande

Förseningar eller oplanerade stopp orsakade av urladdade batterier kan leda till stämningskrav och irriterade passagerare. Installation av inbyggd laddare är det enklaste och mest tillförlitliga sättet att säkerställa optimal batteriprestanda och säker start av motorn varje gång.

Varför välja DEFA PlugIn-system?

Vad är DEFA PlugIn-system?

DEFA PlugIn-system är ett komplett modulärt system för strömförsörjning, batteriladdning och förvärmning. Systemet har utvecklats över tid och DEFA är idag den ledande leverantören av flexibla, säkra och tillförlitliga lösningar för alla typer av fordon i olika storlekar.

Kvalitetsprodukter

Forskning, kvalitetskontroll och nära samarbete med våra kunder är hörnstenar i vår utvecklings-och produktfilosofi. Forskning och utveckling sker i våra egna fabriker, och produkterna testas utförligt för att säkra att de lever upp till marknadens strängaste krav. Därför används våra produkter inom de mest krävande applikationerna i t.ex. utryckningsfordon inom räddningstjänst.

Den suveräna PlugIn-kontakten

DEFAS PlugIn-kontakt är grunden i vårt system. Den är noggrannt utformad för att garantera säker och effektiv kraftöverföring och är stabil och tillförlitlig över tid. Dess design förhindrar att fukt och damm tränger in och påverkar anslutningen. Installationen är snabb och säker, det krävs faktiskt ingen certifiering för att installera systemet.

Ett utbyggbart system

PlugIn-systemet är modulärt. Det gör att ytterligare komponenter kan adderas när behovet uppstår. Detta ger ett flexibelt och framtidssäkert system.

Intelligenta laddare

Ett brett sortiment av intelligenta batteriladdare hjälper våra kunder att bibehålla batteriprestanda. Laddarna analyserar batteriets status och ger därefter en optimal, temperaturkompenserad laddning.Dtta förlänger batteriets livstid och minimerar resursslöseri. Batteriladdarna är kompakta samt vatten, damm och stötsäkra.

Högeffektiva inverters

En inverter ger tillgång till 230 VAC i fordonet, så att du kan ladda alla typer av elektrisk utrustning. Invertrarna uppfyller de strängaste kraven för kvalitet och säkerhet. De är utvecklade för att tåla tung belastning och ger alltid bästa möjliiga spänning. Systemet kan enkelt utökas med flera eluttag.

För montören

Enkel och snabb montering

Det är viktigt att välja ett system som är enkelt att montera och som erbjuder kvalitetsprodukter, utvecklade för tuffa miljöer och tung belastning. Vårt unika PlugIn-system, i kombination mer ett stort utbud av kablar och kontakter, erbjuder en säker lösning som är mycket enkel att montera. Tack vara de smarta PlugIn-kontakterna krävs ingen auktorisering eller licens för att utföra monteringen.

Våra kompakta produkter är smidiga att montera även där det finns dåligt om utrymme. Fjärrpaneler ger en flexibel och unik lösning eftersom produkterna kan sitta utom räckhåll för användaren. Systemet kan enkelt utökas när behovet förändras.

Utbyggbart system

PlugIn-systemet underlättar anpassning och utbyggnad av systemet vid behov. Uppgradering av inverter, byte av laddare eller integrering av full förvärmning tar mindre tid och ger bättre resultat än med någon annan lösning.