Klimatklivet och Ladda Hemma- bidrag; Politiska incitament för laddinfrastruktur

Laddbox för bostadsrättsförening

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. Syftet med Klimatklivet är att minska växthusgasutsläppen. Naturvårdsverket beviljar stöd till lokala investeringar med största möjliga klimatnytta t.ex. infrastruktur för elbilsladdning.

För att nå de ambitiösa klimat- och miljömål som Sverige har förbundit sig till på transportområdet behövs en mix av politiska styrmedel som främjar såväl energieffektivisering som nya tekniker, t.ex. elektrifiering. Det finns idag politiska incitament som rör bilen och de som rör fastigheten, alltså själva infrastrukturen.

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar med syfte att minska växthusgasutsläppen. Naturvårdsver-ket beviljar stöd till lokala investeringar med största möjliga klimatnytta, t.ex. infrastruktur för elbilsladdning. Regeringen avsatt 750 miljoner kronor för att stödja utbyggnaden av laddplatser. En stor del av budgeten är tillägnad laddplatser vid flerbostadshus och arbetsplatser.
Bland de som har möjlighet att söka finns företag, stiftelser, organisationer, BRF:er och föreningar. Privatpersoner om-fattas inte av Klimatklivet, utan de kan i stället ansöka om Ladda Hemma-stöd.

VILKEN TYP AV LADDSTATION OMFATTAS AV BIDRAGET FRÅN KLIMATKLIVET?

För att bidrag skall beviljas skall det vara en Mode 3 Typ 2 – alltså en fast installation med typ 2-uttag eller fast laddka-bel av typ 2. I enlighet med gällande förordning för Mode 3 ska laddstationen även ha DC skydd.
DEFA erbjuder laddstationer med MID-godkända elmätare av kategori D samt integrerat DC-skydd. Läs mer här!

VEM SKA UTFÖRA INSTALLATIONEN?

Laddboxen ska alltid installeras av en behörig elinstallatör.

ÄGER DU EN VILLA ELLER ETT FRITIDSHUS?

Ladda Hemma-bidraget kan sökas av privatpersoner som äger eller har nyttjanderätt till fastigheten där laddpunkten ska installeras. Du får stöd för halva investeringen för laddstation, arbetskostnad och material upp till 10 000 kr. Stödet söks i efterhand hos Naturvårdsverket.

NÄR ANSÖKER JAG OM BIDRAGET?
Ansökan för Klimatklivet kan endast lämnas in under vissa perioder. Dessa återfinns på Naturvårdverkets hemsida där även ansökan görs.   www.naturvardsverket.se

Ansökan för Ladda Hemma-bidrag görs löpande.

Ansökningsdatum för Klimatklivet 2019

  • 24 september-23 oktober 2019