Behöver du hjälp att reklamera en produkt?

 Om du har köpt en DEFA-produkt via en återförsäljare ska du i första hand vända dig till den återförsäljare där du köpte produkten.

Reklamationsrutin för återförsäljare:

Om du är en återförsäljare gäller en ny reklamationsrutin från och med 1:a November 2018. Du ska inte längre skicka in den reklamerade produkten till oss för att reklamationsärendet ska påbörjas. Du gör reklamationen direkt på vår hemsida via vårt reklamationsformulär.

Du hittar reklamationsformuläret här!

Så här gör du:

1. Fyll i reklamationsformuläret

Fyll i reklamationsformuläret nedan. Eventuella bilagor, såsom bilder, kan bifogas direkt i formuläret. Klicka här för att öppna reklamationsformuläret.När du har fyllt i alla uppgifter skickas formuläret digitalt till vår reklamationshantering.

2. Bekräftelse på mottagen reklamationsansökan

Inom kort får det ett mail med en PDF-bekräftelse och ett reklamationsnummer. Reklamationsnumret står uppe i övre högra hörnet på PDF:en, i formatet S – XXXX.

3. Märk upp och spara produkten

Märk upp den reklamerade produkten med reklamationsnumret och spara den i 3 månader, då vi kan komma att begära in produkten om felet är av sådan art att det kräver vidare analys. Efter 3 månader kan produkten kastas.

4. Reklamationshantering

Hanteringen av reklamationen påbörjas inom 10 arbetsdagar.
Vid behov kan vi komma att kontakta dig för kompletterande uppgifter. När reklamationen är hanterad kommer en bekräftelse att skickas till dig.