Reklamationer ska skickas till:

DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista

Reklamationsformulär för återförsäljare

Reklamationsprocedur