WarmUp Link

Link anslutningskabel

Med WarmUp Link anslutningskabel kan du koppla ihop WarmUp och Link för att styra WarmUp, Security och Finder från din iOS-eller Android-enhet.

Art. nr: 440036

Beskrivning

För att montera DEFA Link i bilen behövs monteringssats.

Komplett monteringssats med exteriör och interiör temperaturgivare
samt strömförsörjning med säkring.