Grundverktyg

För demontering av frostlock

Art. nr: 491011

Beskrivning

För demontering av frostlock. Vid användning av expander och hylsa behövs även grundverktyget 491011. Det är tänkt för användning på djupa frostlock.

Expandern spänns fast mot frostlockets väggar vid åtdragning av muttern på grundverktyget. Därefter placeras lämplig hylsa över expandern. Frostlocket dras sakta utåt allt eftersom muttern dras åt. Följ noga bruksanvisningen som medföljer verktyget.

Expander och hylsa finns i 4 olika storlekar och kan köpas separat beroende på frostbrickans diameter som ska demonteras.

Teknisk dokumentation

För att använda expander och hylsa, måste man ha grundverktyget, med bult, fjäder, 2 spännskivor, bricka och mutter; Art.nr. DA 491011. Expander och spännhylsor kan köpas separat i fyra storlekar beroende av invändig diameter på frosthålet so ska demonteras eller som komplett sats.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.