Hur kan jag skydda mitt fordon från inbrott och stöld?

Biltjuv i garage

Redan i oktober 2017 hade antalet stulna bildelar nått upp i samma nivåer som under hela 2016, enligt larmtjänst. Här berättar vi hur du kan skydda dig mot både bilstöld och inbrott.

Tekniken i dagens bilar blir smartare – och med det även tjuvarna. I takt med att allt fler har nyckellösa bilar, så kallade “keyless-bilar”, har bedragarna skaffat sig ny kunskap om hur de ska kunna bryta sig in.

Erik Larsson, VD för DEFA Sverige, förklarar att kofoten och dyrken har bytts ut mot dekodrar för cylinderlås och tändningslås. Ett datorprogram inaktiverar bilens startspärr, slår på tändningen och startar bilen, allt med en enda knapptryckning. Signalen från sändarnyckeln kan stjälas, spelas in och sändas vidare till bilen, när den till exempel ligger i ägarens ficka – utan att det märks.

Problemet är att bilar idag är utrustade med keyless-system som enkelt kan utnyttjas av tjuvarna. Keyless-systemet är det mest utsatta eftersom sändarnyckeln skickar en signal när bilen ber om det, inte genom att bilägaren aktiverar den.

Bilar som är utrustade med keyless-system låses upp och startas som om tjuven har tillgång till bilens egen sändarnyckel. Med hjälp av två elektroniska enheter, som var och en består av en mottagare, förstärkare och sändare, kan en tjuv stå precis utanför bilägarens hus, (inom sändarnyckelns räckvidd), registrera dess signal och förstärka den så att den når tjuv nummer två, som står vid bilen. När tjuv nummer två tar i bilens dörrhandtag och trycker på knappen tror bilen att sändarnyckeln befinner sig hos tjuven och bilen kan både öppnas och startas, helt enkelt, säger Erik Larsson.

DEFA Second Authorization – skyddar mot signalstöld

DEFA Second Authorization

Men det finns det ett smart sätt att skydda sig mot signalstölder. Genom lösningen DEFA Second Authorization. Enkelt förklarat kan man säga att du som bilägare har en extra fjärrkontroll som du använder när du ska låsa upp och starta bilen. Utan den går det inte att starta bilen eller stänga av DEFA-larmet, säger Erik Larsson.

Det är lätt att tro att bilar utan keyless-system, är säkrare. “Kanske är de något säkrare, men problemet är att bilar idag är utrustade med CAN-bus-system. Original-fjärrkontrollen är säkrare, men det hjälper inte när signalerna från fjärrkontrollen konverteras över till CAN-bussignaler. De krypterade signalerna från fjärrkontrollen dekrypteras och överförs till bilens CAN-bus. CAN-bussignalerna är enkla att tyda och kan enkelt sändas in i CAN-bussystemet med hjälp av en dator. Tillsammans med en dekoder för bilens cylinderlås har du de verktyg som behövs för att låsa upp bilen, slå av startspärren och larmet och starta och köra iväg bilen.”, säger Erik Larsson.Han förklarar att signalerna från DEFA:s fjärrkontroll inte konverteras eller sänds ut på CAN-bussystemet. “Så med andra ord, det är inget trolleri med DEFAs fjärrkontroll. Vi ser bara till att signalerna görs otillgängliga för tjuven”, säger Erik Larsson.

Spåra och positionera fordonet med DEFA Finder Link

Ett annat smart system som skyddar mot tjuvar, och som DEFA också står bakom, är systemet Finder Link. Finder Link består av en modul som installeras i fordonet och som används tillsammans med DEFAs app. Med funktionen Security får du en stöldvarning om någon startar eller flyttar din bil och med Finder-funktionen kan du när som helst se var ditt fordon befinner sig.

Skulle din bil bli stulen kan du snabbt skicka GPS-koordinater till polisen. Fordonets position kan nämligen enkelt delas med andra, säger Erik Larsson.

Så här fungerar DEFA Finder Link:

Bedragarna tar ofta den lättaste vägen.

DEFA:s inbrottslarm DVS90 är ett billarm som passar även de bilar som inte har keyless-system. Larmet har sensorer som reagerar om  en ruta krossas, om bilen flyttas eller hissas upp eller om någon rör sig inne i kupén. Om larmet går kan ägaren få en varning direkt till sin mobiltelefon.

Erik Larsson berättar att en ytterligare fördel med DEFAs larm är att de är modulbaserade och mycket svåra att forcera. “De originallarm som finns i bilarna när man köper dem, har tjuvarna lärt sig att forcera.

DEFAs larm är mycket svårare att forcera och det modulbaserade systemet gör det omöjligt för tjuven att veta vilken typ av sensorer som finns installerade. Detta gör att det inte blir lika självklart för tjuvarna hur de ska avaktivera vårt larm. Något som i sin tur leder till att det blir svårare att stjäla bilen och göra inbrott.

Vårt larm verkar avskräckande och gör att tjuvarna ofta väljer en annan bil, eftersom de vet att en DEFA-larmad bil är svårare att forcera säger Erik Larsson.

Så här fungerar billarmet DEFA DVS90:

Läs mer om DEFAs larmlösningar här.

 

Denna artikel har tidigare publicerats på Automotor & sports hemsida.