Gröna avdraget säkerställer framtidens infrastruktur

Laddkabel kopplat i elbil

Sedan årsskiftet 2021 har Sverige en ny modell för det så kallade gröna skatteavdraget för installation av laddstationer till el- och laddhybridbilar. Numera går avdraget via installatören, på samma sätt som ROT- och RUT-avdragen. En välkommen förändring som gynnar både säkerhet och tillförlitlighet menar marknadsledande DEFA.

Antalet elbilar ökar snabbt och i april var den vanligaste sålda bilen en elbil. Även på DEFA ser man en kraftigt ökad försäljning mot privatpersonsmarknaden. I takt med att el- och laddhybridbilar ökar behöver en ny laddinfrastruktur skapas. Siffror från Norge, som ligger steget före Sverige i elektrifieringen av fordonsflottan, visar att 90% av elbilsförarna laddar bilen hemma. 30% laddar på jobbet och bara 10-15% nyttjar snabbladdning. Den här utvecklingen betyder att tankstationen flyttar från bensinmacken till hemmet.

Laddinfrastrukturen är en samhällsstruktur precis som till exempel vägnätet. Att denna struktur är tillförlitlig och säker är en förutsättning. Då krävs både kvalitetssäkrade produkter och installation utförd av behöriga fackmän. När en laddstation installeras i hemmet påverkas hela elsystemet och installationen behöver ta hänsyn till andra elektriska produkter som tvättmaskin, golvvärme, värmepump med mera. En behörig elektriker ser till att den tillgängliga elen nyttjas smartare.

Jon Faglöv - försäljningsdirektör för e-mobility på DEFA– Den nya utformningen av gröna avdraget är viktig ur två aspekter: först och främst säkerhet och tillförlitlighet. Vi ska inte ha icke-behöriga som jobbar i elsystemet, oavsett om det är en laddstation eller något annat elektriskt som ska installeras. Det andra handlar om upplevelsen av laddning. Som elbilsförare har du en förväntan till exempel om hur snabbt det ska gå att ladda. En laddstation som installeras av en behörig elektriker tar hänsyn till hela elsystemets förutsättningar och anpassar laddningen så att konsumentens förväntningar kan uppfyllas, säger Jon Faglöv, försäljningsdirektör för e-mobility på DEFA.

För att elektrifieringen ska kunna rullas fullt ut krävs en långsiktighet i incitamenten för utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Om det gröna avdraget försvinner eller upplägget förändras finns en risk att elektrifieringen tappar fart, men även att produktval och installation inte blir kvalitetssäkrade. Det uppstår också osäkerhet kring garantifrågor – om produkten kommer från ett håll och installationen från ett annat, vems är ansvaret för eventuella fel? En felaktig produkt eller en felaktig installation kan också påverka helt andra delar av elsystemet, vem ansvarar för det?

DEFA är mycket positiva till att elektrikern har en viktig roll i utbygganden av laddinfrastrukturen. Det gör installationerna säkra och tillförlitliga. Dessutom ger det incitament för sysselsättning vilket gynnar Sverige som land.

– Långsiktighet är avgörande för både installatören och konsumenten. Med den nuvarande utformningen av det gröna avdraget tryggar vi säkerheten, tillförlitligheten och lyfter en viktig yrkesgrupp, avslutar Jon.