Gröna avdraget säkerställer framtidens infrastruktur

Laddkabel kopplat i elbil

Sedan årsskiftet 2021 har Sverige en ny modell för det så kallade gröna skatteavdraget för installation av laddstationer till el- och laddhybridbilar. Numera går avdraget via installatören, på samma sätt som ROT- och RUT-avdragen. Detta gynnar både säkerhet och tillförlitlighet, menar marknadsledande DEFA.

I takt med att el- och laddhybridbilar ökar behöver en ny laddinfrastruktur skapas. Siffror från Norge, som ligger steget före Sverige i elektrifieringen av fordonsflottan, visar att 90 procent av elbilsförarna laddar bilen hemma. Siffrorna visar också att 30 procent laddar på jobbet och bara 10-15 procent nyttjar snabbladdning. Den här utvecklingen betyder att tankstationen flyttar från bensinmacken till hemmet.

Laddinfrastrukturen är en samhällsstruktur precis som till exempel vägnätet. Att denna struktur är tillförlitlig och säker är en förutsättning. Då krävs både kvalitetssäkrade produkter och installation utförd av behöriga fackmän. När en laddstation installeras i hemmet påverkas hela elsystemet och installationen behöver ta hänsyn till andra elektriska produkter som tvättmaskin, golvvärme, värmepump med mera. En behörig elektriker ser till att den tillgängliga elen nyttjas smartare.

När det gäller det gröna avdraget säger Mattias Ericsson, försäljningschef för affärsområdena Auto & Industry och e-Mobility på DEFA:
– Det gröna avdraget är en viktig miljösatsning för framtiden. Det bidrar till en breddning av laddinfrastruktur i Sverige och gör att laddning blir mer lättillgängligt, och det snabbar på utvecklingen av hållbara färdmedel. Skulle avdraget försvinna tappar vi snabbt fart. Dessutom skulle riskerna för undermåliga installationer i elnätet öka, vilket är allvarligt ur ett elsäkerhets- och försäkringsperspektiv.

För att elektrifieringen ska kunna rullas fullt ut krävs en långsiktighet i incitamenten för utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Om det gröna avdraget försvinner eller upplägget förändras finns inte bara risken att elektrifieringen tar längre tid samt att produktval och installation inte blir kvalitetssäkrade. Det uppstår också osäkerhet kring garantifrågor; om produkten kommer från ett håll och installationen från ett annat, vems är ansvaret för eventuella fel? En felaktig produkt eller en felaktig installation kan också påverka helt andra delar av elsystemet, och vem ansvarar för det?

DEFA är mycket positiva till att elektrikern har en viktig roll i utbygganden av laddinfrastrukturen. Det gör installationerna säkra och tillförlitliga. Dessutom ger det incitament för sysselsättning, vilket gynnar Sverige som land.