Fulldynamisk lastbalansering i stora laddanläggningar

Erange Cable IQ 8

När man ska etablera en laddanläggning för elbilar är det viktigt att utnyttja strömmen optimalt. Vår lösning för fulldynamisk lastbalansering ger snabbast möjliga laddning till alla, genom att fördela den tillgängliga strömkapaciteten till laddning.

I större laddanläggningar finns det i huvudsak två alternativa lösningar för att förse laddade fordon med ström. Hur snabbt du kan ladda flera bilar i en anläggningsbestäms av anläggningens kapacitet samt anläggningens elkonsumption.

1. Dynamisk lastbalansering

Med dynamisk lastbalansering dedikeras en eller flera underfördelningar för elbilsladdning. Varje underfördelning har en maxkapacitet, ett snabbt antal laddpunkter och en lastbalanseringsenhet. Denna enhet fördelar strömmen som mellan alla fordon som laddar via en laddstation som är ansluten till underfördelningen. När fordonet är anslutna laddas de med full kapacitet, men allteftersom fler bilar anslutningar, minskar effekten som är tillgänglig för varje fordon. Fordonen kan inte få mer ström än underfördelningens maxkapacitet och strömmen som är avsatt för fasen kan inte nyttjas på andra platser i fastigheten. Om fastigheten har god kapacitetseffekt är dynamisk lastbalansering och bra lösning för många.

2. Fulldynamisk lastbalansering

Med fulldynamisk lastbalansering kan man optimala eleffekter till elbilsladdning med avseende på fastighetens momentana förbrukning och kapacitet. Den outnyttjade strömkapaciteten i fastigheten fördelas till laddning, utan att totalförbrukningen överstiger huvudsäkringsvärdet. Fastighetslast prioriteras framför elbilsladdning, och på så sätt förhindrar fastighetens säkringar att gå av medan kapaciteten uttnyttjas optimalt.

Snabbast möjliga laddning och rättvis fördelning

Vår lösning för fulldynamisk lastbalansering mäter den totala effektförbrukningen i fastigheter i realtid och delar all outnyttjad kapacitet till de delar av laddanläggningen som har behov av mer ström. Detta betyder att ett stort antal fordon kan laddas på full effekt när fastighetens övriga elförbrukning är låg, t.ex. på natten, och strömmen fördelas lika mellan alla laddande.
Men snabbast möjliga laddning är inte den enda fördelen. Med vår lösning kan man också ange en gräns för den totala effektförbrukningen. På så sätt kan man undvika ökade elavgifter.

Online och offline – välj en lösning som alltid fungerar

Elbilsägaren är helt beroende av att laddanläggningen fungerar som den ska. Till skillnad från andra leverantörer placerar vi därför våra strömfördelningslösningar lokalt med trådbunden kommunikation internt i anläggningen. Detta säkrar att anläggning och strömfördelning fungerar som den ska även om internetuppkopplingen skulle gå ner. Med en molnbaserad lösning och trådlös kommunikation måste laddeffekten automatiskt begränsas om internetuppkopplingen eller den trådlösa täckning försvinner. Det ger en dålig förutsägbarhet för elbilsägaren. Tack vare lokala lösningar och kommunikation via kabel har våra laddanläggningen en drifttid på hela 99,6%.

Vill du veta mer? Kontakta oss på emobility.se@defa.com

FacilityCLU

Produkter för sista balansering:

CLU – för anmärkningsladdning

homeCLU – för hemmaladdning