Information på dekalen

På dekalen kan du utläsa artikelnummer, serienummer och produktionsdatum.

Artikelnummer

Dekal laddstation artikelnummer

Serienummer

Dekal laddstation serienummer

Produktionsdatum

Dekal laddstation produktionsdatum