Hvordan styre gulvvarmen

Bare føtter på hyttegulv - ring hytta varm

Varmekabler holder store og små føtter varme og distribuerer varmen jevnt i rommet. Ved å styre gulvvarmen blir det alltid behagelig å sette fot på hytta.

Gulvvarme er behagelig varmekilde som er mye brukt i norske hytter. Varme i gulvet gir et godt inneklima, og gjør at varmen fordeles jevnere enn ved bruk av for eksempel radiatorer eller luftbårne systemer. Har du skrudd ned gulvvarmen sist du forlot hytta, vil det imidlertid ta lang tid før varmen kommer tilbake ved neste besøk. Med en styringsløsning fra DEFA vil du kunne slå på varmen hjemmefra, så varmen er der når du kommer frem.

Kursstyring av gulvvarme

Bygger du ny hytte kan du legge varmekabelen direkte til sikringsskapet, for så å styre denne med et relè. Med en temperaturføler i det rommet du ønsker å styre vil releet fungere som en termostat, og du slipper en ekstern variant. For våtrom som krevet 2polet brudd brukes en kontaktor i tillegg. Du kan da regulere gulvvarmen fra vår app eller webside.

Styretråd til ekstern termostat

De fleste termostater har inngang for ekstern styring. Noen termostater kan også programmeres til ønsket sparetemperatur. Med et relè i sikringsskapet kan du med en ekstra leder til termostaten velge å sette termostaten til sparemodus med vår app eller webside.

Trådløs termostat (NOBØ TRB 36 700)

Har du ikke mulighet til å legge kabler fra sikringsskapet er en trådløs termostat et godt alternativ. Våre sentraler kommuniserer trådløst med NOBØ`s trådløse gulvtermostat TRB 36 700. Denne kan programmeres til ønsket spare og komforttemperatur. Med vår app eller webløsning kan du veksle mellom disse temperaturene. Løsningen krever at termostaten legges til en sone som er satt i termostatmodus.