Lading av elbil i borettslag og sameier

Brukervennlige og driftssikre løsninger

Som Nordens ledende leverandør av komplette ladeløsninger til bolig, borettslag, bedrifter og det offentlige vet vi at ingen kunder er like. Vi har kunnskapen som må til for å kunne skreddersy løsningen som passer akkurat ditt borettslag eller sameie best.

Dette bør dere tenke på:

Behov

Kartlegg hvor mange ladepunkter dere trenger, hvor dere ønsker at de skal plasseres og om det er noen beboere som har behov for prioritert lading. Tenk også gjennom mulige fremtidige behov for utbygging, samt hvordan dere ønsker å håndtere tilgangskontroll, administrasjon og betaling.

Forutsetninger

De fleste borettslag og sameier har elektriske anlegg som kun er dimensjonert for vanlig forbruk. Det betyr at det er begrenset med strømkapasitet igjen til lading av elbil. Uten et godt planlagt anlegg med strømstyring risikerer man at det ikke blir nok strøm igjen til alle beboere som ønsker å lade.

Rettferdighet

Rettferdighet i form av lik tilgang på strøm til lading er et viktig prinsipp i borettslag og sameier. For å sikre at den tilgjengelige kapasiteten blir utnyttet optimalt og fordelt jevnt på alle som til enhver tid ønske lade, er man avhengig av et anlegg med strømstyring. Dette kalles også dynamisk lastbalansering.

Driftssikkerhet

God driftssikkerhet er kanskje den aller viktigste kvaliteten ved et ladeanlegg. Svært mange er helt avhengige av bilen sin, og hvis ladeanlegget svikter kan det føre til store ulemper og mye frustrasjon. Nedetid fører gjerne også til mye merarbeid for de ansvarlige i borettslaget eller sameiet.

Brukervennlighet

Et godt ladeanlegg skal være enkelt å bruke for alle, uansett bil og kunnskapsnivå. Med riktig valg av ladestasjoner, enkel tilgangskontroll og eventuell betaling, samt god skilting slipper man brukerfeil og stadige henvendelser. Et godt administrasjonssystem gjør jobben lettere for anleggseier.

Administrasjon

Et godt administrasjonssystem bør kunne tilpasses til hvert enkelt anlegg og gi dere som anleggseiere full kontroll på blant annet brukere, strømforbruk, status på ladestasjonene, tilgangskontroll og prising. Det bør også gi tilgang til brukervennlige betalingsløsninger for beboerne.

Våre løsninger

Ladestasjoner & kabler

Ikon - ladestasjon

Vi tilbyr ladestasjoner og ladekabler fra Europas fremste produsenter. Samtlige produkter tilfredsstiller alle sikkerhets og kvalitetsstandarder, er gjennomprøvde og er godt tilpasset det norske klimaet.

Smart strømstyring

Ikon - dynamisk lastbalansering

Vi leverer smarte strømstyringssystemer og utbyggbare løsninger for alt fra eneboliger til de aller største anleggene. CLU-systemet er utviklet av våre egne eksperter og enhetene produseres i vår egen fabrikk.

Enkel administrasjon

Ikon -administrasjonssystem

Vårt administrasjonssystem CloudCharge er markedets mest brukte og kan skreddersys til hver enkelt anleggseiers behov. Med CloudCharge kan dere kostnadsfritt koble til betalingsportalen Lade i Norge.

Ladestasjoner

Enkel ladestasjon

Enkel ladestasjon på hvit bakgrunn

Vår enkle ladestasjon er Norges mest brukte, noe som vil si at den er gjennomprøvd og driftssikker. En kompakt design gjør at den tar liten plass. Med Type 2-uttak kan ladestasjonen brukes av alle med egen Mode 3-kabel. Alle våre ladestasjoner kan enkelt integreres i et anlegg, også de som er installert fra før.

Dobbel ladestasjon

Dobbel ladestasjon på hvit bakgrunn

Vår dobble ladestasjon har to ladeuttak, noe som gjør at dere kan klare dere med færre ladestasjoner. Den er lett å bruke og har god plass til informasjon utvendig. Med Type 2-uttak kan ladestasjonen brukes av alle med egen Mode 3-kabel. Alle våre ladestasjoner kan enkelt integreres i et anlegg, også de som er installert fra før.

CLU - smartere anlegg

Optimal utnyttelse av tilgjengelig strøm

For å kunne tilby beboerne effektiv og rettferdig lading, er man i de fleste borettslag og sameier avhengig av dynamisk lastbalansering. Vår løsning for denne typen anlegg kommer i to varianter – CLU Basic og CLU Online. Hver CLU-enhet kan styre opptil 16 uttak. Basic kan kobles til administrasjonssystemet CloudCharge via kabel, mens CLU Online kan kobles til trådløst.

Effektiv & rettferdig lading uten kø

CLU fordeler strømkapasiteten i anlegget likt på alle ladende biler. Bilene lader på full kapasitet så lenge det er mulig. Etter hvert som flere biler kobles til fordeles kapasiteten utover, slik at alle får like mye strøm. Prioritert lading er også mulig. I våre anlegg plasseres ingen biler i ladekø. Dette er viktig fordi ikke alle biler våkner fra dvale når anlegget er klart. Dermed blir de ikke ladet.

Brukervennlig administrasjon & betaling

Ved å koble til vårt administrasjonssystem CloudCharge får dere full kontroll over blant annet brukertilganger, statistikk og priser. Systemet kan enkelt tilpasses deres behov og har ingen etableringskostnad. Med CloudCharge kan dere også kostnadsfritt koble dere til betalingsportalen Lade i Norge, som gir brukerne muligheten til å betale via en egen mobilapp.

CloudCharge - enkel administrasjon

Få full kontroll på hver stasjon

CloudCharge er en abonnementstjeneste som gir dere som anleggseiere full kontroll over blant annet forbruk, tilganger, priser, feilstatus og diagnosedata.

Få oversikt over forbruk og ladetider

Med CloudCharge kan du både følge med på anlegget i sanntid og generere fullstendige og fleksible rapporter for forbruk og ladetider per anlegg, stasjon, time, dag, uke eller år.

Kontroller hvem som kan lade

Som anleggseiere kan dere enkelt styre hvem som kan bruke anlegget. Tilgang kan styres med RFID, SMS eller app. Dere får også relevant informasjon om brukermønstre.

Oppdag og få rettet feil med en gang

Alle stasjoner sender et kontinuerlig signal til serveren for å vise at tilkoblingsstatusen er i orden. Hvis et hjerteslag uteblir kan både du og driftspartner varsles direkte via SMS.

Administrer priser for lading

Om dere ønsker at beboerne skal betale for sin egen bruk av anlegget kan dere enkelt definere priser ut fra ladetid, periode eller kWt. Dette reduserer administrasjon og konflikter.

Gjør betaling enkelt for alle

Med CloudCharge kan dere kostnadsfritt knytte dere til betalingsportalen Lade i Norge. Dere vil da sitte igjen med markedets høyeste andel av den totale inntekten i anlegget.

Lade I Norge - betaling via web og mobil

Fordeler for beboere

Lade i Norge web- og mobilapp
  • Enkel betaling gjennom web- og mobilapp
  • Start av lading gjennom appen
  • Mulighet for mange RFID brikker el. kort på samme konto
  • Tilgang andre anlegg tilknyttet tjenesten
  • Oversikt over status på tilgjengelige stasjoner

Fordeler for anleggseiere

  • Kostnadsfri tilknytning til konto
  • Mulighet for å gjøre anlegget tilgjengelig for alle, mot betaling
  • Beholder 87% av inntektene – markedets høyeste andel
  • Ingen egen innkreving eller håndtering av innbetalinger
  • Inntekter direkte inn på konto

Ladeanlegg med strømstyring - Fossum Terrasse:

Fossum Terrasse er en av Norges største sameier med over 400 boenheter. Som i borettslag og sameier flest ble ikke det elektriske anlegget dimensjonert med tanke på elbillading. Takket være dynamisk laststyring kan beboerne likevel lade effektivt, og i hittil har hele 100 av dem tatt i bruk en av våre ladestasjoner. CLU-enheter sørger for at strømkapasiteten i sameiet utnyttes optimalt og at den tilgjengelige strømmen blir jevnt fordelt til alle som lader.

Kontakt oss: