Lading av elbil i borettslag og sameier

Brukervennlige og driftssikre løsninger

Vi er Nordens ledende leverandør av ladeløsninger for borettslag og sameier. Hos oss kan dere velge en løsning som passer deres behov, fra et startanlegg med alle oppgraderingsmuligheter og lavest mulig pris til en komplett løsning med minimal administrasjon. Vi bidrar med alt fra rådgivning til prosjektering og administrasjon.

Vi hjelper dere til å velge den riktige løsningen

Hva er deres behov - i dag & i fremtiden?

Det er ikke enkelt å finne frem til en løsning som balanserer dagens behov mot forutsetninger, kostnader, rettferdig fordeling, brukervennlig drift og muligheten for fremtidig utbygging. Vi har erfaringen og ekspertisen som skal til for å hjelpe dere med å velge den ideelle løsningen.

Hvilke forutsetninger & begrensninger har dere?

De fleste borettslag og sameier har elektriske anlegg begrenset strømkapasitet igjen til lading. I samarbeid med våre partnere leverer vi godt planlagt anlegg med dynamisk lastbalansering. Slik sikrer dere effektiv lading gjennom optimal utnyttelse av den allerede tilgjengelige strømmen.

Får dere rettferdig deling av strøm & utgifter?

Rettferdig fordeling av strøm og utgifter er en selvsagt forutsetning . Vår løsning for dynamisk lastbalansering virker like godt offline som online og fordeler den tilgjengelige strømmen likt på alle som lader, uten ladekø. Hver enkelt beboer betaler enkelt for eget forbruk stasjon.

Hvordan sikrer dere enkel administrasjon?

Å ha et ladeanlegg for elbil bør ikke bety mye ekstraabeid for de som sitter i styret. Vårt markedsledende administrasjonssystem CloudCharge kan tilpasses til deres behov og gir full oversikt over forbruk, tilgangsstyring og adgang til enkle betalingsløsninger for beboerne.

Hvordan får dere en løsning alle kan bruke?

Et godt ladeanlegg skal være enkelt å bruke, uansett bil og teknisk kompetanse. Våre brukervennlige ladestasjoner kan brukes av alle og enkle løsninger for tilgangskontroll, betaling og administrasjon sparer dere for unødvendige henvendelser og ekstra arbeid.

Hvordan får dere best mulig driftssikkerhet?

Enkle og billige løsninger kan fort bli vanskelige og dyre om de ikke fungerer. Våre anlegg leveres med testvinnende ladestasjoner, har nær 100% oppetid og består av systemer som er laget for hverandre. Våre anlegg fortsetter også å fordele strømmen rettferdig, selv når de er offline.

Vi leverer komplette løsninger

Ladestasjoner & kabler

Ikon - ladestasjon

Vi leverer ladestasjoner og kabler fra verdens fremste produsenter. Våre produkter er tilpasset det norske klimaet og har svært god driftssikkerhet og brukervennlighet.

Optimal strømfordeling

Ikon - dynamisk lastbalansering

Vår løsning for dynamisk lastbalansering virker også offline og sørger for at den tilgjengelige strømmen alltid blir likt fordelt på alle som lader, helt uten ladekø.

Administrasjon & betaling

Ikon -administrasjonssystem

Våre markedsledende løsninger for administrasjon og betaling kan tilpasses deres behov og gir full kontroll, enkelt betaling og minst mulig jobb.

Våre ladestasjoner

eRange® Uno

Enkel ladestasjon på hvit bakgrunn

Vår enkle ladestasjon er Norges mest brukte og er nylig kåret til vinner av omfattende tester utført av NAFs søsterorganisasjoner i Tyskland og Østerrike. Kompakt design gjør at den tar liten plass og type 2-uttaket gjør at Uno kan brukes av alle med egen Mode 3-kabel. Våre ladestasjoner kan leveres med MID-godkjente energimetere som gir nøyaktig måling av strømforbruket.

eRange® Duo

Dobbel ladestasjon på hvit bakgrunn

Vår doble ladestasjon er bygget på samme teknologi som eRange Uno, men har to ladeuttak, noe som gjør den godt egnet til anlegg med felles ladeplasser. Den er lett å bruke og har god plass til informasjon utvendig. Stasjonen kan brukes av alle med egen Mode 3-kabel. Duo kan leveres med MID-godkjente energimetere som gir nøyaktig måling av strømforbruket.

Smart strømstyring

Optimal utnyttelse av tilgjengelig strøm

Cloud Link Unit for ladestasjoner, på hvit bakgrunn

For å kunne tilby beboerne effektiv og rettferdig lading, er man i de fleste borettslag og sameier avhengig av dynamisk lastbalansering. Vår løsning for denne typen anlegg kommer i to varianter – CLU Basic og CLU Online. Hver CLU-enhet kan styre opptil 16 uttak. Basic kan kobles til baksystemet CloudCharge via kabel, mens CLU Online kan kobles til trådløst.

Effektiv & rettferdig lading uten kø

Anlegg med dynamisk lastbalansering

CLU fordeler strømkapasiteten i anlegget likt på alle ladende biler. Bilene lader på sin fulle kapasitet så lenge det er mulig. Når flere biler kobles til fordeles strømmen jevnt utover. I våre anlegg plasseres ingen biler i ladekø. Dette er viktig fordi ikke alle biler våkner fra dvale når anlegget er klart. Dermed blir de ikke ladet. Prioritert lading er også mulig.

Enkel administrasjon & betaling

Få full kontroll på alt forbruk

Skjermdump fra Cloudcharge som viser oversikt over strømforbruk

Vårt administrasjonssystem CloudCharge tilpasses deres behov og gir dere full oversikt over forbruk og status på stasjonene. Hent ut fleksible rapporter som kan sendes til tredjepart og få  varsel om feil som kan sendes videre til servicepartner.

Slipp all jobb med fakturering

Skjermdump som vi ser statistikk for enkeltstasjon i Cloudcharge

Med vårt administrasjonssystem kan dere også kostnadsfritt knytte dere til ladeportalen Lade I Norge. På den måten kan hver beboer raskt betale for for egen lading via mobil eller nett. Dere setter selv prisene basert på forbruk eller tid.

Bestem hvem som kan lade

Brukerkontroll i Cloudcharge

Som anleggseiere kontrollerer dere enkelt hvem som kan lade på de ulike stasjonene, enten gjennom RFID-brikker deles ut til hver bruker eller gjennom web-portalen Lade I Norge. Beboerne kan selv gi familie og venner tilgang til sine egne stasjoner.

Betaling og tilgangsstyring på nett

Fordeler for beboere

Lade i Norge web- og mobilapp

Gjennom vår web-portal Lade I Norge kan alle beboerne:

  • Få tilgang til stasjoner og betale for lading
  • Starte lading fra mobil eller pc
  • Legge til mange RFID-brikker til samme konto
  • Få tilgang alle åpne stasjoner tilknyttet tjenesten
  • Få oversikt over hvilke stasjoner som er ledige

Fordeler for anleggseiere

Inntektsfordeling med Lade I Norge

Ved å knytte seg  Lade I Norge får borettslaget eller sameiet:

  • Kostnadsfri tilknytning til konto
  • Mulighet for å gjøre anlegget tilgjengelig for alle, mot betaling
  • Beholde 91% av inntektene – markedets høyeste andel
  • Ingen egen innkreving eller fakturering for lading
  • Inntekter direkte inn på konto

Fossum Terrasse - Lading med rettferdig strømfordeling

Fossum Terrasse er et av Norges største sameier med over 400 boenheter. Som i borettslag og sameier flest, er det elektriske anlegget i utgangspunktet ikke dimensjonert for elbillading. Takket være dynamisk lastbalansering kan alle beboere som ønsker det likevel lade effektivt, og i hittil har hele 100 gått over til elbil. Våre CLU-enheter sørger for at strømkapasiteten i anlegget utnyttes optimalt og at den tilgjengelige strømmen blir jevnt fordelt til alle som lader.

Kontakt oss: