Elbillading i borettslag og sameie

Raskest mulig lading - minst mulig administrasjon!

Vi er Nordens ledende leverandør av løsninger for lading av elbil i borettslag og sameie. Vi tilbyr fremtidsrettede løsninger, har ingen skjulte kostnader eller bindingstider og dere kan selv kjøpe strømmen der dere ønsker!

Enkel lading av elbil i borettslag og sameie:

  • En komplett ladeløsning og en administrasjonsfri hverdag
  • Raskest mulig lading for alle – uten ekstra månedskostnad!
  • Optimal utnyttelse av strømmen dere allerede har i bygget
  • Et anlegg som alltid virker –  lokal styring med Edge Computing
  • Rettferdig fordeling av strøm og kostnader
  • Testvinnende ladestasjoner med høy driftssikkerhet
  • MID-godkjente energimålere som gir nøyaktig fakturering
  • Et enkelt kundeforhold uten bindingstider

Velg tjenester:

Far spenner fast barn i barnesete

Enkelt og oversiktlig


Raskest mulig lading og rettferdig strømfordeling

Med fulldynamisk lastbalansering kan dere utnytte all kapasitet i elanlegget til å gi alle raskest mulig lading – uten tillegg i månedsprisen. Alle ladende biler får lik tilgang på den tilgjengelige strømmen. Prioriterte plasser for elbillading i borettslag og sameie er også mulig.

Maksimal utnyttelse av strømmen

Ved å kunne utnytte all den tilgjengelige kapasiteten i elanlegget, slipper dere også dyre ekstrainvesteringer i økt strømtilgang til bygget. Dere beholder også tilgangen til all kapasiteten i bygget når dere trenger den til andre behov.

Unngå økte effekttariffer

Med  fulldynamisk lastbalansering kan dere sette deres egen effektgrense for anlegget og dermed unngå dyre topper i effektforbruket. Dette vil bli en aktuell problemstilling for alle når ny modell for nettleie snart skal tre i kraft.

*Krever installasjon av facilityCLU
Anlegg for elbillading i borettslag og sameie

Et anlegg som alltid virker

Mange løsninger for lading av elbil i borettslag og sameie er avhengige av skytjenester og trådløs kommunikasjon som gjør dem sårbare for brudd og forstyrrelser. Vi benytter Edge Computing til å styre all ladefunksjonalitet lokalt i anlegget. Det sikrer at dere alltid får ladet som planlagt, også når internettilkobling eller trådløst signal faller ut!

Oversikt over forbruk per ladeuttak

Få en enkel oversikt over månedlig forbruk per ladeuttak slik at dere selv kan fordele kostnadene på brukerne av anlegget.

Fortløpende programvareoppdateringer

Dere får alle programvareoppdateringer så fort de er klare. Det bidrar til høy oppetid og optimal funksjonalitet.

DEFA Support (08.00 – 16.00)

Våre eksperter er klare til å svare på alle henvendelser  og kan raskt hjelpe dere med alle deres spørsmål om elbillading i borettslag og sameie.

Smilende kvinne som kjører bil

En lettere hverdag for alle


Les av forbruket per bruker

Få oversikt over det månedlige energiforbruket per bruker og gjør det lettere å sørge for riktig fakturering, også om flere lader på samme plass.

Egen administrasjon av brukere

Når flere får seg elbil og beboere flytter inn eller ut kan dere selv legge til, fjerne og endre tilganger til anlegget.  Tilgang kan styres med RFID-brikker eller app.

Sett ladeprisen og få igjen penger

Bestem deres egen pris for lading per kilowatt eller minutt og vær sikre på at dere tar nok betalt for strømmen året rundt.

Cloudcharge screenshot - legg til hjemmelader

Mange fordeler med vår app

Med vår app CloudCharge får brukerne en rekke fordeler, inkludert muligheten til å betale, dele sin lader og dokumentere lading ifbm. godtgjørelse. CloudCharge gir også fri tilgang til Nordens største nettverk av destinasjonsladere.

Administrasjonsfri fakturatjeneste*

Med vår fakturatjeneste slipper dere all jobb med fakturering. Vi fakturerer hver beboer direkte – én gang i måneden. Som eneste aktør bruker vi MID-godkjente energimetere som gir svært nøyaktig måling, og som er godkjent for kjøp og salg av strøm.

*Forutsetter fast adresse/bruker per ladepunkt
Bestefar med to barnebarn på ryggen

Ingen administrasjon og full trygghet


Varslingstjeneste

Velg hvem som skal motta varsler fra anlegget. Håndter alt selv eller la installatøren bli varslet direkte, slik at de kan hjelpe dere raskt og effektivt.

Fjernovervåkning

Sørg for at høyest mulig oppetid. Installatøren følger med på anlegget og sørger for fjernservice eller annen assistanse om nødvendig.

Våre ladestasjoner:

eRange elbilladere for hjemmelading eller lading av elbil i borettslag og sameie

Les mer om våre elbilladere

Testvinnende teknologi for lading av elbil i borettslag og sameie.

Kontakt oss: