Elbillading i borettslag og sameie

Raskest mulig lading - minst mulig administrasjon!

Vi er en av Nordens ledende leverandører av ladeløsninger for elbil i borettslag og sameie. Hos oss får dere fremtidsrettede løsninger med markedets beste strømstyring, enkel fakturering og suveren driftssikkerhet.

Våre løsninger:

  • Komplett ladeløsning for borettslag – mindre administrasjon
  • Raskest mulig lading for alle – uten ekstra månedskostnad!
  • Optimal utnyttelse av strømmen dere allerede har i bygget
  • Et anlegg som alltid virker –  lokal styring med Edge Computing
  • Rettferdig fordeling av strøm og kostnader
  • EU-godkjente energimålere som gir nøyaktig fakturering
  • Et enkelt kundeforhold uten bindingstider

Våre tjenester:

Far spenner fast barn i barnesete

Få maks ut av anlegget


Raskest mulig lading og rettferdig strømfordeling

Med fulldynamisk lastbalansering kan dere utnytte kapasiteten bygget optimalt og gi alle raskest mulig lading – uten tillegg i månedsprisen. Alle ladende biler får lik tilgang på den tilgjengelige strømmen. Prioriterte plasser for elbillading i borettslag og sameie er også mulig.

Slipp å betale for økt strømtilgang

Ved å utnytte all den tilgjengelige kapasiteten i elanlegget, kan dere unngå en dyr investering i økt strømtilgang til bygget. Dere beholder også tilgangen til all kapasiteten i bygget når dere trenger den til andre behov.

*Krever installasjon av DEFA Balancer
defa power ev charger with woman in the background

Unngå økte effekttariffer

Med  fulldynamisk lastbalansering kan dere sette deres egen effektgrense for anlegget og unngå dyre topper i effektforbruket. Dette vil bli en aktuell problemstilling for alle når ny modell for nettleie snart trer i kraft.

Et anlegg som alltid virker

Mange løsninger for elbillader for borettslag og sameie er avhengige av skytjenester og trådløs kommunikasjon som gjør dem sårbare for brudd og forstyrrelser. Vi benytter vi Edge Computing til å styre all ladefunksjonalitet lokalt i anlegget. Det sikrer at dere alltid får ladet som planlagt, også når internett eller trådløst signal svikter!

Smilende kvinne som kjører bil

Minimal administrasjon


Direktefakturering eller gjør alt selv

Dere velger selv hvordan beboerne skal faktureres. Om dere ønsker et anlegg med mindre administrasjon kan dere inngå en avtale med oss om direktefakturerering av hver enkelt beboer – én gang i måneden. Om dere ønsker å gjøre alt selv kan dere enkelt lese av forbruk og fordele kostnadene på de det gjelder. Som eneste aktør bruker vi Innebygget energimeter med MID nøyaktighet som gir svært nøyaktig måling, og som er godkjent for kjøp og salg av strøm.

Enkel kontroll på brukere og priser

Når flere får seg elbil og beboere flytter inn eller ut kan dere selv legge til, fjerne og endre tilganger til anlegget. Tilgang kan styres med RFID-brikker eller app. Dere kan også sette deres egen pris for lading per kilowatt eller minutt, slik at dere er sikre på at dere tar nok betalt for strømmen året rundt.

Cloudcharge screenshot - legg til hjemmelader

Mange fordeler med vår app

Med vår app CloudCharge får brukerne en rekke fordeler, inkludert muligheten til å betale og dokumentere lading ifbm. godtgjørelse. CloudCharge gir også fri tilgang til Nordens største nettverk av destinasjonsladere.

Fortløpende programvareoppdateringer

Dere får alle programvareoppdateringer så fort de er klare. Med en eRange elbillader for borettslag og sameie vil dere alltid ha de siste løsningene. Det bidrar til høy oppetid og optimal funksjonalitet.

Bestefar med to barnebarn på ryggen

DEFA Support (08.00 – 16.00)

Våre eksperter er klare til å svare på alle henvendelser, og kan raskt hjelpe dere med alle deres spørsmål om elbillading i borettslag og sameie.

Varslingstjeneste

Velg hvem som skal motta varsler fra anlegget. Håndter alt selv eller la installatøren bli varslet direkte, slik at de kan hjelpe dere raskt og effektivt.

Elbillader for borettslag og sameie:

DEFA Power for anlegg finner du her

Kontakt: