Hva er en destinasjonslader?

Hva er egentlig en destinasjonslader og hva skiller dem fra en hurtiglader eller en lynlader? Her er det du trenger å vite om de ulike alternativene.

Det finnes hovedsakelig to måter å lade elbilen på når du ikke er hjemme eller på jobb. Den ene er å stoppe for å lade, den andre er å lade når du allikevel har stoppet. Sistnevnte alternativ byr på flere fordeler.

Ladepunktene du finner langs veien er nå delt inn i to typer:

Lynladere er DC-ladere som i dag kan gi opptil 150 kW eller mer. Biler som kan bruke disse laderne kan lade til 80% på nedtil 10 minutter, men samtidig er prisen per minutt høyere enn ved vanlige hurtigladere. Det er foreløpig få lynladere tilgjengelig og man må gjerne belage seg på litt kø.

Hurtigladere er den vanligste typen ladepunkter langs veien. Disse DC-laderne gir 50kW som standard og kan normalt lade en bil til 80% på 30 min. Prisen per minutt varierer mye mellom ulike steder og leverandører. Uansett er hurtiglading alltid dyrere en lading ved destinasjonsladere. Selv om det noen steder i landet er langt flere hurtigladere enn lynladere fører den lengre ladetiden også ved disse ofte til kø. En del steder er det også et gjentagene problem at hurtigladere er ute av drift.

En destinsjonslader er, som navnet mer enn antyder, en lader du finner ved din destinasjon. Dette er vanlige AC-ladestasjoner av typen man finner i parkeringsanlegg og i private hjem, og kan kan gi alt fra 2,3 til 22 kW. Hvor fort du kan lade avhenger også blant annet av bilens ladekapsitet.

CloudCharge screenshot - offentlig lading/ladenettverk
Med CloudCharge finner du alltid en passende destinasjonslader.

Gjennom vår app CloudCharge får du fri tilgang til hele vårt nordiske nettverk bestående av 15000 destinasjonsladere, et tall i raskt vekst. Hver enkelt anleggseier eller privatperson velger selv å knytte sine ladepunkter til nettverket, og definerer selv sine egne priser for lading per minutt eller per kWt. Priser som er langt lavere enn ved en hurtiglader.

Billigere lading er bare en av fordelene ved å bruke en destinasjonslader. De aller fleste steder er det mange ladepunkter å velge i, slik at du helt slipper å stå i ladekø. Samtidig kan du få gjort unna ladingen mens du gjør det du har kommet for, og bilen uansett står parkert.

Gjennom CloudCharge-appen finner du enkelt de ladepunktene som passer din bil best, og den korteste veien til målet.

Les mer om fordelene med CloudCharge