Elektrisk bilvarme gir renere luft og et bedre mijø

Søsken som leier hender på vinteren - solnedgang

Internasjonale studier viser at kaldstart er den fremste enkeltårsaken til skadelige utslipp fra bensin- og dieselbiler. Med elektrisk bilvarme kan disse utslippene i stor grad elimineres.

Utslipp fra biler gir dårlig luftkvalitet i byer og tettsteder, noe som igjen går utover folks helse og livskvalitet. En viktig grunn til at problemet er størst på vinterstid er at kalde bensin- og dieselbiler og kalde sjåfører produserer langt større utslipp enn ellers. En kaldstartet bil er vanskeligere å starte, har et batteri som må lades under kjøring, bruker mer drivstoff og klarer ikke rense utslippene som den skal. En kald sjåfør skrur på bilens varmesystemer, noe som igjen fører til økt drivstofforbruk og økte utslipp.

En studie av effekten av kaldstarter på utslipp, gjort av av forskere ved Berkeley, Carnegie Mellon, University of California og MIT i 2016, viser at kaldstartede moderne bensinbiler forurenser like mye på de første 30 sekundene etter start som på 300 kilometer med normal kjøring. Samtidig viser en test utført av VTT – den finske stats uavhengige forskingsinstitutt – at elektrisk bilvarme kan redusere skadelige utslipp med opp til 71% på kalde vinterdager.

Se tester:

Hva er kaldstart?

Som kaldstart regnes i utgangspunktet all start forhåndsoppvarming av motoren. Uansett utetemperatur vil nemlig både motor og katalysator være mindre effektive inntil de har nådd arbeidstemperatur. Jo kaldere det er ute, jo større blir effekten av kaldstart på bilens utslipp. En kaldstartet motor vil produsere betydelig større mengder utslipp ved for eksempel 10 minusgrader enn ved 10 plussgrader.

Hvordan fører kaldstart til økte utslipp?

  • Kulde gjør at motoroljen «tykner». Dårligere smøring gir økt friksjon og økt drivstoffbruk.
  • En kald motor forsynes bevisst med mer drivstoff for å sikre god drift og raskere oppvarming. Dette fortsetter helt til motoren når optimal temperatur.
  • Katalysatoren virker ikke. Katalysatoren skal fjerne utslipp, men fungerer først når den har blitt varmet opp av eksosen den skal rense. Dette er en av grunnene til at en kald motor forsynes med ekstra drivstoff.
  • Batteriet må lades under kjøring. I kulden reduserer startbatteriets kapasitet og gjør det vanskeligere å lade opp. Dette gjør at bilens generator gå lenger og bruker mer drivstoff under kjøring.
  • Ekstra bruk av varmefunksjoner og andre energikrevende utstyr rekker batteriet i mange biler aldri å bli ladet opp. Dermed går generatoren i disse bilene kontinuerlig under kjøring, og bidrar til økte utslipp.

Slik reduserer elektrisk bilvarme utslippene

Et elektrisk bilvarmesystem består av en motorvarmer, en kupévarmer, en batterilader og styring gjennom en app på telefonen. Systemet kobles til et strømuttak og programmeres til å varme opp motor og kupé og å lader opp batteriet før man skal starte bile. Hver komponent bidrar til reduserte utslipp.

Motorvarmeren varmer opp motor og motorolje slik at motoren smøres godt og oppnår maksimal effektivitet fra første øyeblikk.

Kupévarmeren sørger for en komfortabel innetemperatur og smelter vekk is og snø på rutene. Dermed trenger ikke føreren bruke bilens varmefunksjoner.

Batteriladeren lader opp batteriet før start, slik at det ikke trenger å lades under kjøring.

Appstyring kan styre oppvarmingen etter utetemperatur eller tid og sørger for å kun bruke den nødvendige mengden strøm for å varme opp og lade bilen.

Så stor er effekten av elektrisk bilvarme

I den omtalte VTT testen ble utslippene fra kaldstartede Euro 5 bensin- og Euro 6 dieselbiler sammenliknet med identiske biler utstyrt med vårt elektriske bilvarmesystem WarmUp. Testen tar for seg de første 20 minuttene med kjøring etter start i 20 kuldegrader.

Bensin EURO 5 Co2 (g/km) PM (mg/km) NOx (g/km)
Kaldstart 306 152 0,35
Forvarmet 253 12 0,17
Reduksjon 17% 92% 52%

 

DIESEL EURO 6 Co2 (g/km) PM (mg/km) NOx (g/km)
Kaldstart 254 <1 0,97
Forvarmet 198 <1 0,60
Reduksjon 22% 0% 38%

Nøkkelfunn:

  • Uslipp av PM (svevestøv) fra bensinbiler reduseres med opptil 92%. PM er svært helseskadelig og en hovedårsak til dårlig luftkvalitet.
  • Utslipp av NOx fra bensinbiler kan reduseres med opptil 52% og fra dieselbiler med opptil 38%. Effekten i g/km være størst for dieselbiler (-37 g/km vs. -18 g/km), siden disse i utgangspunktet har høyere NOx utslipp.
  • Utslipp av Co2 fra bensinbiler reduseres med opptil 17% og fra dieselbiler med opptil 22%.
  • Utslipp av HC og CO elimineres nesten fullstendig.
  • Samlede skadelige utslipp reduseres med opptil 71% og drivstofforbruket med opptil 24% de første 20 minuttene med kjøring på kalde dager.

Enormt potensiale

Ved Statistisk Sentralbyrås måling ved utgangen av 2018 var det registrert over 2,7 millioner personbiler i Norge. 47,2% av disse er var dieselbiler, 38,9%, 7% var elbiler og 6,8% var hybridbiler. I tillegg var det registrert 476873 varebiler, hvorav over 93,6% var dieseldrevet.

Om enda flere installerte elektrisk bilvarme ville det ha en enorm positiv effekt på luftkvalitet og miljø, både lokalt og globalt. Det er særlig viktig siden det er de yngste som i størst grad påvirkes av dårlig luft.

Godt miljø og god samvittighet er heller ikke den eneste grunnen til at elektrisk bilvarme er en verdig investering. I tillegg til økt komfort reduserer et slikt system nemlig slitasjen på på motor og batteri, slik at begge deler holder lenger. Både Transportøkonomisk Institutt og NAF anbefaler bruk av elektrisk bilvarme for å redusere utslipp.

Les mer:

WarmUp elektrisk bilvarme

4 gode grunner til å bruke elektrisk bilvarme

Kilder:

Studie fra Berkley mf.: Greencarcongress – Coldstart

Statistisk Sentralbyrå: Bilstatestikk

TØI rapport: Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover?