Varsling om strømbrudd

Knut lyspære

Et strømbrudd kan raskt føre til frosne rør eller en fryser full av ødelagt mat. Med strømbruddsvarsling kan du reagere i tide.

Det kan være flere årsaker til strømbrudd, men over halvparten av alle strømbrudd i Norge skyldes ytre påvirkning, som lynnedslag, kraftig vind, snø og is eller veltede trær. Strømnettet er som regel mer ustabilt i hytteområder som ligger usentralt, og hvor været ofte er litt røffere. Dersom det først oppstår et strømbrudd her, kan det raskt gå et par timer før strømmen er oppe igjen. Hva skal man så gjøre for å unngå skader på hytten i mellomtiden? Ved hjelp av innebygd backup-batteri vil sentralene være i drift selv om strømmen blir borte. I mellomtiden kan du følge med på temperatur og alarmsensorer som driftes av batterier.

Kjøleskap og fryser

Det hersker uenighet om hvordan kjøleskap og fryser skal stå når du forlater hytten. Dersom du ikke skal tilbake til hytten på en stund, anbefales det ofte at kjøleskap og fryser tømmes, dørene åpnes og støpslene trekkes ut. Fordelen med å gjøre dette er at man ikke får en illeluktende overraskelse dersom man kommer tilbake på hytten etter et strømbrudd. Ulempen er at man fortsatt kan få elektriske feil i apparatene dersom temperaturen i rommet har vært lavere enn hva apparatet er bygd for å tåle. Få kjøleskap tåler å stå i temperaturer under +10 grader. Har de stått i en lavere temperatur, blir det ikke dekket av garantien. Sjekk derfor temperaturømfintligheten nøye før du forlater hytten uten å la varmen stå på.

Uansett om man ønsker å oppbevare fersk eller fryst mat på hytten eller ikke, må det også andre tiltak til for å sikre de elektriske apparatene ved strømbrudd og plutselige temperaturfall. Selv om man har sikret en høy nok temperatur inne på hytten til at hvitevarene skal overleve, har man ingen garantier ved strømbrudd. Dersom man har et ring hytta varm-system kan man føle seg sikrere på at dyre hvitevarer og elektriske artikler står trygt, også under høst- og vinterstormene. Har du et HyttaMi-abonnement får du varsel via SMS eller App når det oppstår strømbrudd, og når strømmen er tilbake. Dersom strømmen blir borte over lengre tid og at innetemperaturen på hytta når et kritisk lavt nivå, er det viktig å se til hytta umiddelbart.

Sluk og avløp

Det er ikke uvanlig at strømmen går som følge av bitende kulde og isdannelser på strømførende ledninger og kabler. I slike situasjoner kan strømbrudd få store konsekvenser, da den lave utetemperaturen også gjør at innetemperaturen synker raskt. Man kan regne med fall på ca. en grad i timen ved -10 grader utendørs, avhengig av hvor godt hytten er isolert.

Generelle råd er å stenge hovedvannkranen – også utendørs, og deretter tømme det overflødige vannet i rørene ved å åpne kranene. For å være helt sikker på at man får ut alt vann kan man montere en trykkluftventil og deretter blåse ut det resterende vannet med en kompressor.

For å unngå skader i sluk og i toalettet anbefales det å helle i litt frostvæske før man forlater hytten.
Mange hytter med innlagt vann har i dag en varmtvannsbereder eller varmtvannstank slik at man kan ta en dusj etter fjell- eller fisketuren. For å være sikker på at varmtvannstanken ikke blir ødelagt ved et strømbrudd må man holde temperaturen oppe og stenge stoppekranen, eller tømme varmtvannstanken før man forlater hytten. Dette bør man i mange tilfeller ikke gjøre om man har en varmtvannsbereder. Dersom man tømmer alle rørene for vann vil varmeelementet kunne bli ødelagt. Les bruksanvisningen på din varmtvannsbereder nøye før du velger hvordan du sikrer berederen mot frost ved strømbrudd.