Varsling om strømbrudd

Knut lyspære

Et strømbrudd kan raskt føre til frosne rør eller en fryser full av ødelagt mat. Med strømbruddsvarsling kan du reagere i tide.

Det kan være flere årsaker til strømbrudd, men over halvparten av alle strømbrudd i Norge skyldes ytre påvirkning, som lynnedslag,  vind, snø og is eller veltede trær. Både vært og strømnettet er som regel også mer ustabilt i hytteområder som ligger lite sentralt.

Om det først oppstår et strømbrudd kan det gå mange timer før strømmen er tilbake. Vår løsning har innebygget backup batteri som sørger for at du får beskjed på telefonen om strømmen går på hytta. Du kan også følge med på temperatur og alarmsensorer som driftes av batterier.

Kjøleskap og fryser

Dersom du ikke skal tilbake til hytta på en stund, kan det være lurt å tømme kjøleskap og fryser før du drar. Du kan også åpne dørene og trekke ut støpslene. Ved å tømme kjøleskap og fryser for mat unngår du en illeluktende overraskelse om man kommer tilbake etter et langvarig strømbrudd. Husk at du fortsatt kan få elektriske feil om temperaturen i hytta har vært lavere enn enhetene er bygd for å tåle. Få kjøleskap tåler å stå i temperaturer under +10 grader, og skader forårsaket av kulde blir ikke dekket av garantien. Sjekk derfor hva dine hvitevarer tåler før du forlater hytta uten å la varmen stå på.

Også andre tiltak må til for å sikre elektriske apparater mot strømbrudd eller plutselige temperaturfall. Med vårt ring hytta varm system, kan du føle deg sikker på at hvitevarer og elektriske artikler står trygt. Med et abonnement fra DEFA Hyttestyring får du varsel via SMS eller app om det oppstår et strømbrudd, samt når strømmen kommer tilbake. Dersom strømmen blir borte over lengre tid i kulda er det viktig å se til hytta.

Unngå frosne rør

Det er heller ikke uvanlig at strømmen går som følge av bitende kulde og isdannelse på ledninger og kabler. I slike situasjoner vil kulden gjøre at innetemperaturen synker raskt. Om stående vann fryser i rørene i hytta vil det raskt sprenge rørene, noe som kan gi store vannskader det blir mildt og vannet begynner å renne igjen. Man kan regne med et temperaturfall på ca. én grad i timen ved -10 grader utendørs, avhengig av hvor godt hytta er isolert.

rennede kran - tøm vann for å unngå frosne rør

Gode råd er å stenge hovedvannkranen – også utendørs, og deretter tømme det overflødige vannet i rørene ved å åpne kranene. For å være helt sikker på at man får ut alt vann kan man montere en trykkluftventil og deretter blåse ut det resterende vannet med en kompressor.

For å unngå skader i sluk og i toalettet anbefales det å helle i litt frostvæske før man forlater hytta.
Mange hytter med innlagt vann har en varmtvannsbereder eller varmtvannstank. For å være sikker på at varmtvannstanken ikke blir ødelagt ved et strømbrudd må man holde temperaturen oppe og stenge stoppekranen, eller tømme varmtvannstanken før man forlater hytten. Dette bør man i mange tilfeller ikke gjøre om man har en varmtvannsbereder. Dersom man tømmer alle rørene for vann vil varmeelementet kunne bli ødelagt. Les bruksanvisningen på din varmtvannsbereder nøye før du velger hvordan du sikrer berederen mot frost ved strømbrudd.