Temperatur og frostvarsling – unngå vannskader

Frostkrystall

Rør som fryser i stykker forårsaker vannskader for enorme summer hvert år. Med frostvarsling og full kontroll over varmen holder du frosten på avstand.

Moderne hytter med innlagt vann gir ikke bare mer komfort, de gir også økt risiko for at rør fryser og fører til store vannskader på gulv og innbo.

Når vann fryser til is tar det som kjent større plass. Om det er vann i rørene på hytta når frosten kommer kan disse enkelt sprenges. Når varmen kommer renner vannet fritt ut. Om man ikke klar over at noe er galt kan dette gjerne fortsette over lengre tid. Råteskader og skader på elektriske anlegg med mer kan ofte gjøre det nødvendig med svært kostbare utbedringer.

Frostsikre rørene med temperaturføler

Det er flere måter å unngå dyre frostskader på. Du kan reise oftere på hytta for å kontrollere temperaturer, eller du kan holde oversikt over temperaturene med En termparaturføler tilkoblet din styringssentral. Med en temperaturføler kan du lese av temperaturen både utenfor og inne i hytta, noe som er mye sikrere enn indikasjonene man får i værmeldingen. SINTEF Byggforsk anbefaler å holde temperaturen inne i hytta over 10 grader for å unngå frostskader. For å være sikker på at temperaturen ikke faller under 10 grader, kan man med våre tjenester automatisk få varsel om temperaturendringer. Dette vil være spesielt viktig for våtrom.

DEFA appen - varmestyring & varsler - unngå innbrudd og vannskader

Unngå frost- og vannskader

Selv om det å holde kontroll over temperaturen på hytta er det viktigste tiltaket for å unngå frost- og vannskader, finnes det flere tips for å minimere skaderisikoen. Vi har samlet noen smarte tips fra forsikringsselskapene og Sintef Byggforsk her:

  • Steng hovedkranen og tapp deretter vannet ut av rørene.
  • La det alltid være litt varme på i hytta. Temperaturen bør ikke synke under 10 grader. Er det kaldere enn dette inne på hytta, kan man risikere at forsikringsselskapet avkorter utbetalingen på grunn av uaktsomhet.
  • Er det meldt frost bør man fylle frostvæske i alle vannlåser, sluk og toalettskåler for å unngå at disse sprenges.
  • Inngå avtale med hyttenaboene slik at de følger litt med i perioder dere ikke besøker hytta.
  • Følg med på værmeldingen for området du har hytte i. Er det meldt plutselig væromslag kan det være nødvendig å ta en ekstra sjekk og/eller skru opp temperaturen.