Lading av elbiler på hoteller

Nordmenn reiser mer enn noen gang innenlands noe som har gjort at lademuligheter for elbil har blitt ekstra viktig for norske hoteller.

Eksplosiv vekst i lading av elbiler på hoteller

Lønnsomt på 11 måneder ifølge norsk analyse

 

Slependen 8. desember 2020. I et år da flere nordmenn enn noen gang reiser innenlands har lademuligheter for elbil blitt ekstra viktig for norske hoteller. Mange hotelleiere har allerede tatt investeringen med å tilby lademuligheter til sine gjester og besøkende. Nå viser en ny norsk analyse at et ladeanlegg for elbil i gjennomsnitt betaler seg selv i løpet av kun 11 måneder.

Analysen, som er utført av DEFA på grunnlag av data fra deres egne hotellkunder i Norge over en treårsperiode, viser en økning i antall gjester på ladeanleggene på over 45% så langt i år sammenlignet med i fjor. Destinasjonstype, lokasjon og modell for ladeanlegget er med på å bestemme hvor fort det går i pluss.

– De mest lønnsomme er ikke overraskende hoteller med en attraktiv beliggenhet og gode parkeringsmuligheter for besøkende utover hotellets gjester, sier Anders Granquist, EVP i DEFA Gruppen. På grunn av COVID-19 ser vi en svikt i omsetningen i mars og april, men de fleste tjente inn det tapte i løpet av en hektisk sommer. Totalt ser vi en oppgang i lading på 79% så langt i år, og vi forventer en dobling innen slutten av året.

Hoteller med andre ladealternativer i nærheten går også fort i pluss. Gjennomgangen viser ellers at de fleste hotellene i gjennomsnitt tar en pris på 3,8 kr per kWt. Hotellene ser også ut til å klare å balansere pris og behovet for rotasjon – halvparten av ladingen gjøres i løpet av 3 timer.

– Det er flere veier til lønnsomhet, sier Granquist. Våre hotellkunder trekker frem at de enkelt kan administrerer anlegg og priser selv, og dermed sitter igjen med det meste av pengene. De to kundene som fikk inn mest på anleggene i fjor var de med lavest og høyest pris. I gjennomsnitt går hotellene i pluss på 11 måneder, også de med store sesongvariasjoner. Mange begynner smått og bygger på etter hvert, sier Granquist. De setter pris på orden og en fin ekstrainntekt.

Hotellene i analysen er tydelige på at et ladeanlegg gir fordeler også utover det økonomiske.

– For oss er det blitt helt nødvendig å tilby våre kunder ladestasjoner, sier Atle Hovi, direktør på Beitostølen Resort. Det siste året har vi opplevd en hyggelig vekst av nye kunder på hotellet som kjører elbil. Bonusen er at ladestasjonene også gir oss nye inntekter, og vi kommer til å utvide anlegget med flere ladestasjoner.