Fjernstyr Nobø og Dimplex produkter

Fjernstyrt Nobø panelovn

Du kan nå styre Nobø NCU og Glen Dimplex DCU-termostater med Base Unit PRO*

Termostater og styreplugger fra NOBØ kan nå enkelt kobles til våre fjernstyringssentraler. Vi kommuniserer direkte med rom- og gulvtermostaten NTB 2R, samt styrepluggene NCU 1R, NCU ER og NCU 2R. Vi har også støtte for den eldre rom- og gulvtermostaten TRB 36 700 og styrepluggene RXC og RDC.

Serienummeret på Nobø-produktene legges inn direkte via DEFA-appen eller webportalen, og tilknyttes ønsket sone. Dette betyr at du kan styre 6 soner / 6 scenario direkte fra Base Unit PRO.

NOBØ NCU 1R – Komforttemperatur stilles inn på termostaten, og spare-temperatur stilles inn fra app eller web.
NOBØ NCU 2R – Ønsket spare- og komforttemperatur stilles inn på termostaten, og du kan veksle mellom disse temperaturene i app eller på web.

 

 

 

 

NOBØ NCU ER – Alle temperaturer fjernstyres fra app eller web.
NOBØ NTB 2R – Ønsket spare- og komforttemperatur stilles inn på termostaten, og du kan veksle mellom disse temperaturene i app eller på web.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at en sone skal kunne stå i “termostat”-modus må det også være tilknyttet en DEFA trådløs eller trådbunden temperaturføler til sonen. Står Nobø-produktet i en sone som er satt til “bryter” eller “regulator”-modus vil produktet alltid være innstilt på frostsikring.

 

Hvordan melde inn et Nobø og Dimplex-produkt til systemet

1. – I appen velger du menyvalget “Innstillinger” og trykker så på “Tilbehør”
2. – Trykk på + for å legge til et nytt produkt, og skriv inn serienummeret på Nobø-produktet. Trykk “Lagre” for å legge til produktet.

 

3. – Trykk på serienummeret i listen for å tilordne Nobø-produktet til en sone. Husk at sonen må være stilt til “termostat”-modus
4. – Serienummeret du la inn vil nå komme opp tilknyttet den sonen du valgte.

 

 

 

For å legge til et Nobø-produkt gjennom webportalen følger du samme prosedyre, menyvalgene er like som i app.

*Forutsetter at Base Unit PRO er tilkoblet Radio Module PRO