Sentrallåsmodul

Tilkoblingsenhet - sentrallås

In noen biler er denne modulen nødvendig for å at alarmenheten skal kunne drifte sentrallåsdriverne.

Art. nr: 600295

Beskrivelse

I bilmodeller hvor løse sentrallåsdrivere ettermonteres, eller for biler med sentrallåssystem hvor alarmen må drifte sentrallåsdrivere direkte, må sentrallåsmodul kobles inn mellom alarm og drivere.

Det er bare et fåtall av dagens bilmodeller med sentrallås som krever sentrallåsmodul (se bilspesifikt koblingsskjema).