Ladda elbil nära din lägenhet eller brf

Laddbox för bostadsrättsförening

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. Syftet med Klimatklivet är att minska växthusgasutsläppen. Naturvårdsverket beviljar stöd till lokala investeringar med största möjliga klimatnytta t.ex. infrastruktur för elbilsladdning.

I budgeten för 2018 utökas anslaget till klimatsmarta projekt i Klimatklivet till: 1,5 miljarder kronor 2018, 2 miljarder kronor 2019 och 3 miljarder kronor 2020. Budgeten för 2018 innebär en förlängning av Klimatklivet till 2023.
De som kan söka är landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor eller stiftelser. Privatpersoner som är intresserade av att ladda elbil hemma omfattas inte utan ansöker om Ladda Hemma-stöd.

Vilken typ av laddbox omfattas av bidraget?

För att bidrag skall beviljas skall det vara en Mode 3 Typ 2, alltså en fast installation med typ 2-uttag eller fast laddkabel av typ 2. I enlighet med gällande förordning för Mode 3 ska boxen även ha DC skydd. Det finns också krav på att förbrukningen av kWh ska kunna sammanställas och redovisas.

DEFA Wallbox 3.7-11kW har en MID-godkänd elmätare i boxen samt DC-skydd. Vi har både 1-fas och 3-fas boxar, med typ-2 uttag eller med fast kabel. Läs mer här!

Vem ska utföra installationen?

Laddboxen ska alltid installeras av en behörig elinstallatör.

När ansöker jag om bidraget?

Du kan ansöka om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida. Ansökan skall godkännas innan installationen påbörjas.

Ansökningsdatum 2018

27 augusti – den 27 september
Beslut planeras till December

Ansökningsdatum 2019

Information om eventuella framtida ansökningsomgångar kommer när Naturvårdsverket vet mer om anslaget för Klimatklivet. Det bestäms i regeringens budget för 2019.

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Ladda ner DEFAs broschyr om elbilsladdning i BRF här 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida