Seminarium: Så kan elbilsaddning ge BRF och fastighetsägare bättre ekonomi

Klassrum

Elbilarnas och laddboxarnas intåg i flerfamiljshusen är i full gång och såväl boende som BRF:er och fastighetsägare ställs inför en spännande och massiv omställning. Men frågorna är många inför framtidens smarta städer och kraven ökar på enkelhet i administration, ekonomi, säker drift och tillgänglighet i fastigheternas laddanläggningar.

Hur ska BRF:er och fastighetsägare kunna möta och hantera framtidens ökade laddbehov? Kan nya affärsmodeller och administrativa system skapa nya intäktsmöjligheter? Kan man balansera elförbrukningen så att både kostnader och kapacitet inte slår i taket?

Administration, fördelning och fakturering av el och elkostnader är en stor utmaning när elbilsladdning ska installeras i fastigheten. Med uppkopplade laddanläggningar och nya skräddarsydda tjänstelösningar för fastighetsägare och BRF:er kan elbilar och laddning bli en god affär och inte en administrativ belastning.

DEFA presenterar nya lösningar som kan göra laddning till intäkter för fastighetsägare och BRF och minska kostnaderna för de boende.

Medverkande:
Martin Jonsson, vd för DEFA samt Mattias Djurson, ansvarig projektförsäljning DEFA

När:
Kl 10:30 Lördagen den 8:e februari
Kl 13:15 Söndagen den 9:e februari