Driftsäker elbilsladdning för alla – en grundläggande samhällsfunktion

Bilar på väg

Utvecklingen och tekniken går snabbt framåt. I januari bestod 31 % av nybilsförsäljningen i Sverige av laddbara fordon och under 2020 väntas nästan alla stora biltillverkare lansera nya el- och laddhybrider. När fler och fler ska ladda sina fordon blir elbilsladdning en kritisk samhällsfunktion som måste fungera. Det ställer höga krav på stabilitet och säkerhet i våra laddanläggningar.

När vi ska åka till jobbet, skjutsa till skolan eller åka på semester måste bilen vara laddad. Vi ska kunna räkna med att laddanläggningen har levererat den el som krävs för att vi ska ta oss dit vi vill. Studier har visat att 88 % av elbilsägarna laddar sin elbil hemma under natten, så det är där som den största delen av laddningen sker. Vi behöver ha tillgång till driftsäker och stabil laddning där vi bor.

Tillförlitlig och effektiv laddning i flerbostadshus

När DEFA Utbildninganordnar kurser för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, är intresset stort och frågorna många. Hur bygger man en laddanläggning som är effektiv, driftsäker och där den tillgängliga strömmen fördelas rättvist?

Idag är många av våra flerbostadshus energieffektiva, då kravet på energideklaration av alla fastigheter har gett en ökad insikt och kunskap om om energibesparande åtgärder hos fastighetsägare och BRF:er. Många flerbostadshus har därför möjlighet att ladda elbilar med den befintliga effekten, om man fördelar strömmen optimalt. Optimal fördelning får man via fulldynamisk lastbalansering, som kontrollerar den inkommande matningen och fördelar strömmen efter tillgång och behov. Detta är en central och helt grundläggande funktion i laddanläggningen och den måste alltid fungera.

Driftsäker laddanläggning genom Edge Computing

I Norge, som är världens elbilstätaste land, har DEFA varit verksamt inom utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilsladdning sedan 2013. Det har gett oss unika erfarenheter inom driftsäkerhet och effektivitet som vi använt då vi vidareutvecklat våra laddsystem. Vi utgår ifrån Edge computing, där all driftskritisk funktionalitet, såsom lastbalansering, placeras så nära slutanvändaren som möjligt. Laddanläggningen är internetansluten, men endast minimal mängd data sänds vidare. Driftskritiska processer hanteras av hårdvaran i den lokala laddanläggningen och fungerar både online och offline. Det ger ett system som är stabilt och laddar optimalt även om internetanslutningen skulle gå ned. Med liten mängd data som ska sändas över nätet minskar även belastningen på IT-nätverket i fastigheten och ger dessutom minimal latens i systemet.

Edge computing

Användarhantering i molnet, driftskritiska processer lokalt

Anläggningen anpassar laddningen dynamiskt baserat på strömtillgång och efterfrågan. Denna styrning sker lokalt. Det gör att den viktiga lastbalanseringen fungerar oavsett tillgång till internet. Icke kritiska funktioner såsom prissättning, användarhantering och rapportering sker via en app eller ett administrationssystem.

Med våra unika erfarenheter och breda kompetens från både fastighets- och bilbranschen kan du som kund kan känna dig trygg när du väljer ett laddsystem från DEFA.

Mer information hittar du via dessa länkar:

Har du frågor? Kontakta oss på emobility.se@defa.com, så hjälper vi dig!