DEFA e-mobility - Laddstolpe

Laddsystem för offentliga miljöer

Offentliga laddstationer utsätts ofta för både tuff behandling och besvärliga väderförhållanden. Det ställer höga krav på laddstolparna vad gäller driftsäkerhet och kvalité. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av elbilsladdning i publik miljö. Är du intresserad av att köpa en laddningslösning i form av en laddstolpe från Defa? Fyll i formuläret längre ner så hjälper vi dig!

Vilken typ av ladduttag rekommenderar vi i publika miljöer?

I publika miljöer bör man endast installera laddstationer med Typ 2-uttag för att göra laddningen så flexibel som möjligt när det gäller hastighet och olika laddstandards.

Läs mer

DEFAstolpe - Mester

DEFAstolpe för laddning av elbilar enligt IEC standard 61851, har inbyggd kommunikationscentral och kan drifta upp till 8 laddstolpar. Laddstolpen är tvåsidig och kan placeras mellan två parkeringsplatser. Laddeffekten är upp till 22kW per uttag.

Laddtationen kan levereras med integrerad jordfelsbrytare, strömmätare m.m.

Vill du köpa våra laddlösningar eller veta mer? Kontakta oss gärna!