Ladda Hemma-bidraget avskaffas i nya budgeten

Ladda Hemma-bidraget som skapades för att bygga en säker och trygg hemmaladdning av elbilar och laddhybrider skrotades i den budget som röstades igenom av riksdagen i förra veckan.

Enligt Moderaterna har Ladda Hemma -bidraget kritiserats av bla Konjunkturinstitutet som ett stöd som inte behövs och stödjer argumentet med faktumet att inte ens en femtedel av stödet har betalats ut samt att stödet saknar klimatnytta. I stället vill man satsa på utbyggnaden av laddinfrastruktur längs vägarna.

Ändringen gäller från och med årsskiftet 2019 men som det ser ut nu kan Sverige få en regering som gör en ändringsbudget som för tillbaka bidraget. Anledningen är att man måste slå fast om skatterna för 2019.

För de kunder som har beställt en laddstation och vill söka Ladda Hemma-stöd så ska det enligt uppgift vara godkänd för ansökan så länge ett kvitto stärker att köpet är gjort under 2018.
Även om bidragsdelen tas bort så erbjuder DEFA, enligt ADACs senaste test av laddstationer, den bästa hårdvaran i Europa. Tillsammans med en väl genomarbetad process så är Installerat och Klart ett mycket attraktivt erbjudande.