DEFA E-mobility

Laddstationer och system för bostadsrättsföreningar.

Laddsystem måste som regel anpassas till förhållandena på platsen där de ska användas. Här kan du läsa om vad man bör tänka på vid val av laddstation till en bostadsrättsförening.

Broschyr elbilsladdningSom bostadsrättsförening finns det goda skäl i att investera i och erbjuda de boende en väl fungerade laddlösning för el- och hybridbilar. Dels för miljöns skull, men också av ekonomiska skäl. DEFA erbjuder kompletta laddlösningar till bostadsrättsföreningar. Vi vet vad som krävs för att säkerställa optimal laddning, rättvis fördelning och nöjda användare.

Ladda ner vår broschyr här: Broschyr elbilsladdning för BRF

Laddsystem för bostadsrättsföreningar

Illustration av eRange för bostadsrättsföreningar

Förbered för framtida behov

Med fasta platser och långt mellan platserna där laddstationerna ska installeras, bör man planera för framtida behov. Det kan det vara smart att placera ut kablar och omfördelningsskåp i flera grupper, så att systemet är förberett för utbyggnad och kan anpassas när det kommer ytterligare elbilar.

Rättvis strömfördelning

Genom att inkludera Cloud Link Unit i systemet,kan tillgången till ström fördelas rättvist och smart. Om några laddstationer står tomma, kan de andra stationerna få högre effekt, så att laddningen går snabbare.

Med CLU Online kan man ansluta laddsystemet till administrationsverktyget Cloudcharge, där anläggningsägaren får full kontroll över användare, förbrukning och betalning.

CLU Online

  • Flexibel strömfördelning
  • Tillgångsstyrning
  • Betalningssystem
  • Administration

CLU Basic

  • Flexibel strömfördelning

Ingen CLU

  • Enkel fast strömfördelning
Illustration av eRange för bostadsrättsföreningar

Begränsad tillgång till ström?

I stora befintliga garage med begränsad tillgång till ström, kan det löna sig att installera ett eget laddsystem utanför eller precis innanför garageporten. Här rekommenderar vi att man inkluderar CLU online, för betalning per timme, något som skapar naturlig ruljans på parkeringsplatserna.

God planering för låga installationskostnader

Att samla elbilarna närmast fördelnings-/transformator-/säkringsskåpet är fördelaktigt eftersom det kan sänka installationskostnaderna.

Intresserad?

Kontakta oss så hjälper vi dig!
  • Desto noggrannare du beskriver vad du behöver hjälp med, ju snabbare kan vi hjälpa dig!