DEFA växer starkt inom e-mobility och går med i Power Circle

Defa power2

Genom partnerskap i Power Circle bidrar DEFA till att påverka beslutsfattare och sprida kunskap om infrastrukturutbyggnad och elbilsladdning.

DEFA är en helhetsleverantör av laddsystem för laddbara fordon, med allt från laddstationer, laddkablar, lastbalanseringslösningar, betal- och administrationssystem samt kringtjänster. Med en marknadsledande position i Norden, över 130.000 installerade laddpunkter, och med lösningar för alla segment, hemmaladdning, publik laddning och anläggningsladdning, har DEFA lång erfarenhet och viktiga insikter inom elbilsladdning. DEFA kan med sitt partnerskap i Power Circle påverka och bidra till att sprida kunskap om infrastrukturutbyggnad och elbilsladdning.

-Vi ser en explosiv tillväxt inom utbyggnad av laddinfrastruktur över hela landet och ett mycket stort intresse för kompletta laddsystem med tillhörande tjänster från både bostadssegmentet och företagssegmentet. Tillgång till elbilsladdning i anslutning till hemmet och där man parkerar är en grundläggande samhällsfunktion och vi kommer att se elbilsladdning som en integrerad tjänst och ett konkurrensmedel inom många branscher framöver, säger Jon Faglöv, Sales and Market Director på DEFA e- mobility. Utbyggnaden av laddinfrastruktur pågår och det är nu som vi har möjlighet att göra rätt från början och ta framtidssäkra beslut som är baserade på fakta och erfarenhet.

Den fortsatta snabba infrastrukturutbyggnaden är beroende av långsiktiga politiska initiativ och riktlinjer som ger företag, organisationer och elbilsägare stabila förutsättningar för att investera i utbyggnaden av laddinfrastruktur.

-Som en partner i Power Circle når vi ut till och kan påverka beslutsfattare och alla som bidrar till utvecklingen. Med ett ben i bilbranschen och ett i fastighetsbranschen kan vi ge en nyanserad bild av hela laddförloppet. Från att elbilen levereras i Sveriges hamnar, att den säljs i bilhandeln och landar hos elbilsägaren, till installatören som installerar laddstationen och BRF:en, anläggningsägaren eller kommunen som investerar i elbilsladdning. I Power Circle kommer vi att hitta nya samarbetspartners som tillsammans med oss ser de spännande möjligheterna i elbilsladdning och vill utveckla morgondagens laddsystem och tjänster, avslutar Faglöv.