En ljus framtid

LED skapar en bättre inlärningsmiljö

Genom valen vi gör idag formar vi framtiden. Få ställen berörs så som skolans miljö. Genom att uppgradera till modern LED-belysning bidrar man till att ge både elever och lärare en miljö där det är lätt att lära och lätt att trivas i.

Varför är bra ljus så viktigt?

Mer energi

Ljuset som omger oss avgör hur mycket vi måste anstränga oss för att se och det påverkar både humör, dygnsrytm och hälsa. Tillräcklig och riktigt ljus gör det lättare för elver och lärare att hålla energin på topp under hela  dagen.

Bättre koncentration

Pigga och tillfredställda elever har också lättare för att koncentrera sig och hålla fokus i många timmar. Detta leder bade till bättre motivation samt gör det lättare att delta aktivt i undervisningen.

Högre trivsel

Elever som behärskar vardagen trivs bättre på skolan. Detta smittar såklart också över på lärarna och detta bidrar till att skapa en bättre inlärningsmiljö samt ett positvit förhållande mellan lärare och elever.

Hur skapar man bra ljus?

Lagom med ljus

För att synen, hjärnan och kroppen ska fungera optimalt, är det viktigt med lagom med ljus i förhållande till behovet. Hur mycket ljus man bör ha beror på tillgång på naturligt dagsljus, undervisningsform samt ålder på barnen I skolklassen.

Vid vanlig tavelundervisning är det viktigt att det finns tillräckligt med ljus på både läraren och tavlan så att läraren därmed får god kontakt med klassen. Vid undervisning från skärm eller duk är det viktigt att kunna dämpa ljuset så att man slipper irriterande bländning så att man kan läsa ordenligt. Vid grupparbeten är det oerhört  viktigt med bra upplysta ytor utan skuggor och reflektioner.

Jämn fördelning av ljus

I tillägg till korrekt mängd ljus, är det viktigt att ljuset i elevernas arbetsområde är jämnt fördelat. Ojämnt fördelat eller för direkt ljus skapar oönskade skuggor och obehaglig bländning som suddar ut kontraster vilket gör det svårare att se.

För att säkra ett jämnt och behagligt ljus är det bland annat viktigt med mikroprismatisk optik, som gör att ljuset blir mer “diffust”. Att ljuset blir diffust betyder att det inte bara gå direkt från ljuskällan till arbetsområdet, utan sprids i många riktningar så att det också reflekteras av väggar och andra ytor innan de träffar arbetsområdet.

 

Optimal färgtemperatur

Ljusets färgtemperatur mäts i Kelvin och beskriver enkelt sagt hur vitt ljuset är. Flera Kelvin betyder vitare ljus. Tillsammans med mängden ljus är temperaturen på ljuset en faktor som påverkar både energi- och koncentrationsnivå.

Medans belysning med 2500 eller 3000 Kelvin har en varm och gul färgton som oftas uppfattas som behaglig, har ljus med 4000 Kelvin en vitare, mer neutral färgton, som kan bidra till högre energinivå och därmed en bättre förmåga att fokusera på uppgifter. Vilken färgton man väljer beror på preferenser och tillgång på dagsljus.

Exakt färgåtergivning

Medans färgtemperatur beskriver hur vitt eller gult ljuset är, är färgåtergivning, eller RA, ett mått på ljusets förmåga att visa naturto färg. I bra ljus ska objektet visa samma färger som naturligt dagsljus.

Bra färgåtergivning är speciellt viktigt i lågstadiet där undervisningen är mer visuell och fäger används som ett viktigt hjälpmedel. För att säkra bra färgåtergivning är det viktigt att ljuset innehåller tillräckligt av alla färgtoner i spektrum. Inomhus är ett RA på 80 (på en skala från 0 till 100) ansett som bra.

Låg bländning

Bländning uppstår antingen av ljus direkt från källan eller av reflektioner från andra ytor. Detta medför obehag och gör det i många tillfällen svårt att se, något som eventuellt kan leda till utmattning och huvudvärk över tid.

Bländning undviks bland annat med riktig ljusmängd och vinkel, samt med mikroprismatisk optik som fördelar ljuset jämnt. Diffust ljus är mindre skarpt och bidrar till att eliminera reflektioner och blädning i blanka ytor. Detta blir allt viktigare då undervisningen numera sker på skärm.

Inget flimmer

Med nya ljuskällor, bra komponenter samt bra strömtillföring slipper du flimrande ljus. Både synlig och osynlig flimring kan över tid upplevas som väldigt belastande och kan fort leda till bland annat huvudvärk och utmattning.

Alla LED ljus som ska användas i skolbyggnader måste uppfylla bestämda standarder för flimring. Detta uppnås med hjälp av strängare krav på komponenter, produktion samt moderna testmetoder. Detta innebär också att produkterna måste behålla samma goda ljuskvalitet över hela sin beräknade levnadstid.

Effektivitet + Livstid - underhåll = Bra skolekonomi

Effektivitet

Effektivitet mäts efter hur bra en lampa omsätter ström till ljus, alltså hur många lumen man får ut per watt som går in (Lm/W). Modern LED-belysning använder långt mindre ström än äldre belysningstyper. Det är också stor skillnad mellan bra och dåliga LED-produkter. Genom att byta ut gammal belysning reduceras energiåtgången kraftigt.

LED-produkter är något dyrare i inköp än andra alternativ, men denna investeringen betalar sig på kort tid. Under produktens livslängd ger det låga energiåtgång  och det är en stor besparing.

 

God ljuskvalitet i minst 50.000 timmar

Bra LED-produkter ska ge samma goda ljuskvalitet i minst 50.000 timmar, utan att det krävs underhåll. Produkten kommer att sluta att fungera när livstiden är slut, och ljuskvaliteten kan efter vart bli något sämre. För att uppnå lång livstid är det avgörande att produkten tillverkas så att LED-modulerna inte blir för varma samt att det är bra kvalitet på komponenterna.

Med förväntad livstid som motsvarar 8 timmars användning varje dag i 17 år säger det sig själv att man har mycket att spara på ett byte av glödlampor, ljusrör eller billigare armaturer med betydligt kortare livstid.

Till Dig som installerar

Snabb montering och ett bra resultat

För installatören är det viktigt att välja en produkt som dels ger ett bra resultat men också nöjda användare.

DEFAS;s produktfamilj Ledge® består av en komplett serie armaturer speciellt utvecklad för att kombinera snabb och enkel montering med bra ljuskvalitet och högt ljusutbyte. I tillägg gör den minimalistiska designen det möjligt att skapa ett gemensamt visuellt uttryck i fastigheten.

Läs mer

Referenser

Ledge Surface, referensbild, kök i skola

Kurlands skola

På Kurlands skola  monterades Ledge® Surface i såväl klassrum, matsal och aktivitetsrum. Både installtörer, lärere och elever är väldigt nöjda med lösningen och resultatet.

“Alla är överens om att detta är ett ljus som fungerar bra. Bra arbetsljus är viktigt. Då blir det mindre oro bland barnen”  – Anne Berg, styrelsordförande.

Se flera bilder i galleriet under.

Ledge® Surface

“Fördelen med denna lampa är att man fäster den lätta bakplattan framför lampan, så att det inte blir tungt för axlar och nacke. Monteringsplattan har got om  plats bakom lampan och man har också några centimeter tillgodo för att flytta lampan på. Lampan är enkel att montera, fin att se på och kvaliteten är mycket bra. Vi har endast haft några få som inte fungerar på ett mycket stort antal lampor.” – Jan-Eirik Midtsundstad, EDA. 

Se produkt

Andra produkter:

Ledge® Recessed

Ledge® Suspended

Nyhet! LedgeCirce® D300

Nyhet! LedgeCircle® D460