DEFA - Moving the world forward by optimizing the use of energy

Aktuellt

Gröna avdraget säkerställer framtidens infrastruktur

Sedan årsskiftet 2021 har Sverige en ny modell för det så kallade gröna skatteavdraget för installation av laddstationer till el- och laddhybridbilar.

Läs mer

DEFA växer kraftigt inom e-mobility och går med i Power Circle

DEFA växer kraftigt inom e-mobility och fortsätter att utbilda, påverka och sprida kunskap om elbilsladdning i ett nytt partnerskap med Power Circle.

Läs mer

Guide: elbilsladdning i bostadsrättsföreningar och samfälligheter

BRF:er och samfälligheter måste hitta laddlösningar för elbilsladning. Vägen dit kan tyckas svår, men genom att följa några goda råd kommer du att få en bra lösning.

Läs mer

Rätt gatu- och vägbelysning för både dig och miljön

God gatu- och vägbelysning ska ge högsta möjliga säkerhet och framkomlighet, men också ta hänsyn till ekonomi, miljö och ljusföroreningar.

Läs mer

Elbilsladdning - stora möjligheter för Sveriges besöksnäring

Inom Sveriges besöksnäring behöver många se över sin tillgänglighet för de laddbara fordonen. Genom att se långsiktigt och tänka nytt kan besöksnäringen erbjuda nya tjänster.

Läs mer

DEFA lanserar laddkabel för elbilar och laddhybrider

Nu lanserar DEFA eConnect, en helt ny laddkabel till el- och laddhybridbilar, som är mer tålig och användarvänlig i det extrema nordiska klimatet än tidigare laddkablar.

Läs mer

DEFA utbildar installatörer inom elbilsladdning

Vill du lära dig mer om hur du och ditt företag kan erbjuda framtidssäkra, rättvisa och stabila laddsystem till era kunder ska du anmäla dig till en kurs hos DEFA Academy.

Läs mer

Snabb och rättvis elbilsladdning med lastbalansering

När man etablerar en laddanläggning för elbilar behöver tillgänglig ström nyttjas optimalt och fördelas rättvist. Det görs genom fulldynamisk lastbalanserning

Läs mer

Artiklar