Temperatur og frostvarsling

Frostkrystall

Rør som fryser i stykker forårsaker vannskader for enorme summer hvert år. Med frostvarsling og full kontroll over varmen holder du frosten på avstand.

En av årsakene til økte utbetalinger er den høye hyttestandarden. Med innlagt vann er det mer å passe på før man forlater hytta. Er det vann i rørene kan dette fryse. Når vann fryser, utvides det, og dette kan føre til sprekker i rørene. Når det da blir varmere igjen, vil det lekke fra disse sprekkene. Problemet med slike skader på hytter er at man ofte ikke er der for å se at disse skadene oppstår. Da kan det renne vann fra ødelagte rør i lang tid før man får begrenset skadeomfanget. Det er ikke bare røret som må erstattes, men også påfølgende råteskader som må utbedres før hytta kan tas i bruk igjen. Om man i tillegg har moderne fasiliteter, kan det oppstå skader verdt svært store beløp.

De største utbetalingene så langt har vært i 2009, 2010 og 2011. Disse årene opplevde vi virkelig sprengfrost flere steder i landet, men utbetalingene øker jevnt og trutt når hyttestandarden heves. Fra 2000 til 2013 har utbetalingene nesten doblet seg, med 190 millioner kroner bare i vannskadeerstatning i 2013.

Frostsikre rørene med temperaturføler

Det er flere måter å unngå dyre frostskader på. Du kan reise oftere på hytta for å kontrollere temperaturer, eller du kan holde oversikt over temperaturene med En termparaturføler tilkoblet din styringssentral. Med en temperaturføler kan du lese av temperaturen både utenfor og inne i hytta, noe som er mye sikrere enn indikasjonene man får i værmeldingen. SINTEF Byggforsk anbefaler å holde temperaturen inne i hytta over 10 grader for å unngå frostskader. For å være sikker på at temperaturen ikke faller under 10 grader, kan man med DEFA sine tjenester automatisk få varsel om temperaturendringer. Noe som vil være spesielt viktig i våtrom, hvor man har rørledninger.

Unngå frostskader

Selv om det å holde kontroll over temperaturen på hytta er det viktigste tiltaket for å unngå frostskader, finnes det flere tips for å minimere skaderisikoen. Vi har samlet noen smarte tips fra forsikringsselskapene og Sintef Byggforsk her:

  • Steng hovedkranen og tapp deretter vannet ut av rørene.
  • La det alltid være litt varme på i hytta. Temperaturen bør ikke synke under 10 grader. Er det kaldere enn dette inne på hytta, kan man risikere at forsikringsselskapet avkorter utbetalingen på grunn av uaktsomhet.
  • Er det meldt frost bør man fylle frostvæske i alle vannlåser, sluk og toalettskåler for å unngå at disse sprenges.
  • Inngå avtale med hyttenaboene slik at de følger litt med i perioder dere ikke besøker hytta.
  • Følg med på værmeldingen for området du har hytte i. Er det meldt plutselig væromslag kan det være nødvendig å ta en ekstra sjekk og/eller skru opp temperaturen. Med en HyttaMi temperaturføler får du bedre kontroll.