eRange Acc | UNIMI Base

Base fundament

For stabil og robust forankring av ladesøyler

Art. nr.: 709625

Beskrivelse

Den svenske leverandøren Unimi Solutions AB har konstruert dette universelle fundamentet for stabil og robust forankring av ladesøyler. Det er designet for modularitet og fleksibilitet for å forenkle og standardisere installasjonsprosessen. Separat adapterplate monteres på fundamentet for montering av ønsket ladesøyle. Fundamentet kan også installeres og tildekkes med et støpejernsdeksel for enklere installasjon av ladesøyler på et senere tidspunkt.

Fundamentet passer alle typer ladestolper med montering av separat adapterplate. Stolpene festes til fundamentet med en gitt adapter, eller med midlertidig lokk dersom montering av ladestolper skjer på et senere tidspunkt.

Teknisk informasjon

Vekt: Ca 100 kg
Mål: Diameter: 400 mm, høyde: 600 mm