Boltesett for eRange ACC Foundation, skruer, muttere, skiver

eRange ACC | Foundation bolts

Boltsett til fundament

Boltesett som passer i gjengehylsene til fundamentet (foundation base).

Art. nr.: 707859

El-nummer : 1531550

Beskrivelse

Gjengeboltene passer i gjengehylsene til fundamentet. Fundamentet er ment å plasseres under bakkeplan med masse som jord, stein, grus, vieidekke eller lignende mellom fundamentet og søylen. Dette dekket kan variere i dybde. Vi har produsert bolter som tar opp til 20cm dypt dekke. Er det lavere enn dette kan boltene kappes i forkant. Søylen justeres og vatres med tilhørende skiver og muttere.

eRangeACC | Foundtaion bolts erstatter tidligere boltsett til fundament.

Teknisk informasjon

Boltesett til fundament for ladestolpe/-søyle. Inneholder 4 stk. M12 gjengestag i syrefast stål, med skiver og muttere.

Vekt (kg)
928g