Strømstyring

Med våre løsninger for fulldynamisk og dynamisk lastbalansering gjør det mulig å utnytte kapasiteten i elanlegget på best mulig måte og å gi raskest mulig lading til alle.

Smart strømstyring gir rask og rettferdig lading som alltid virker. I ladeanlegg for elbil snakker vi om fulldynamisk eller dynamisk lastbalansering. Lastbalansering kalles ofte også for laststyring.

Våre løsninger for fulldynamisk lastbalansering overvåker det totale effektforbruket i hele det elektriske anlegget i sanntid og kan delegere all ledig kapasitet til ladeanlegget. Det betyr at tilkoblede biler kan lade på full effekt når det øvrige forbruket i bygget er lavt, for eksempel på eller midt på dagen. Den tilgjengelige kapasiteten flyttes dynamisk fra bolig eller kontordelen av bygget når den ikke trengs der, slik at ladende biler kan få mer strøm.

Denne fleksible bruken av kapasiteten betyr også at man ikke trenger å investere i økt strømtilgang, eller å redusere kapasiteten man har tilgjengelig til andre behov.

Våre løsninger for dynamisk lastbalansering eller laststyring kan brukes alene eller i sammen med fulldynamisk lastbalansering. Hver enhet kan styre opptil 16 ladepunkter og fordeler den tilgjengelige kapasiteten mellom dem. Normalt fordeles den tilgjengelige kapasiteten likt mellom alle ladende biler, men man kan også sette opp plasser med prioritert lading om det er ønskelig.

Våre løsninger for strømstyring kontrolleres gjennom Edge Computing, noe som vil si at lade-strømstyringsfunksjonalitet styres lokalt i anlegget. På den måten sikrer vi at alle får ladet som normalt, også om internettforbindelse eller trådløst signal skulle svikte.

Snakke med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp med installasjon.

Vis mer Vis mindre