Plot my drive

Kjøreboken som gjør jobben for deg

Plot my drive er en kjørebok på mobil som gir deg automatisk dokumentasjon av din kjøring. Få full oversikt med en detaljert tidslinje og enkel tilgang til relevant informasjon.

Ny!

Plot my drive

Automatisk dokumentasjon av kjøring på mobilen

Få første måned gratis

Slik virker det

Din personlige tidslinje

Alle dine bevegelser i løpet av dagen blir automatisk registrert i din personlige tidslinje. Plot my drive jobber i bakgrunnen og gir deg full oversikt dine turer, inkludert avreise og ankomsttider, antall kilometer, hvor du har vært og hvor lenge du har vært der. Bompasseringer blir automatisk registrert.

Kategoriser kjøring som jobb eller privat

Alle turer kan enkelt kategoriseres som jobb eller privat. Alt du trenger å gjøre er å swipe til høyre eller venstre. Turer som kategoriseres som private i din kjørebok er kun tilgjengelige for deg. I en firmaløsning vil kun turer du kategorisert som jobb være synlige for din arbeidsgiver.

Enkel rapportering

Ved å gå inn på din side på defaplot.com vil du få full oversikt over all jobbkjøring og raskt kunne laste ned rapporter tilpasset skatteformål eller kjøregodtgjørelse.

Ditt dashboard

I ditt dashboard får du oversikt over dine kostnader, kjøreturer, antall kilometer og kjøretøy. I firmaløsningen får du som administrator full oversikt over bruken av dine biler.