homeCLU – mer effektiv lading av elbil hjemme

Nyheten homeCLU gir mer effektiv lading og store besparelser ved å optimalisere bruken av tilgjengelig strøm i hjemmet.

Om du er usikker på om du har nok strøm til å lade elbil hjemme, eller om du bare ønsker å kunne lade litt raskere, så er løsningen for deg rett rundt hjørnet. Det at flere vil kunne lade hjemme er bare en av fordelene homeCLU bringer med seg.

Innen 2030 kan det være over én million ladbare biler i Norge. Det kan bli en utfordring for kapasiteten i mange hjem, samt i en del lokale strømnett. Samtidig planlegges endringer i hvordan nettselskapene tar seg betalt, som vil gjøre det dyrere for vanlige forbrukere å ha høye topper i strømforbruket. Nyheten homeCLU vil hjelpe elbileiere til å kunne lade mer effektivt hjemme, uten å måtte betale for større strømtilførsel eller dyrere nettleie.

Kapasitetsproblemer krever tilpasning

– Etter hvert som flere får to ladbare biler opplever mange at de ikke kan lade begge bilene effektivt samtidig som de opprettholder sitt øvrige strømforbruk. Da må man enten investere i økt strømtilgang til huset eller planlegge hvordan man skal få gjennomført daglige gjøremål samtidig som man får ladet begge bilene til neste dag. Også de med eldre strømanlegg og de som ønsker å lade på hytta vil kunne møte på disse utfordringene.

Også kapasiteten i lokale strømnett kan bli et problem. Lading av el- og hybridbil krever høy effekt, altså mye energi per tidsenhet. Når stadig flere biler skal lade samtidig blir effektbehovet stort. Om dette kommer på toppen av et ellers høyt forbruk kan det bli et problem for kapasiteten i enkelte lokale strømnett.

– Beregninger fra NVE viser at strømnettet kan håndtere 1,5 millioner elbiler i 2030, men det forutsetter at de fleste lader om natten, når strømforbruket ellers er lavt. Om for mange lader på ettermiddagen kan nettet flere steder få problemer allerede i 2020, sier Hedda Heyerdahl, som har deltatt i utviklingen av homeCLU.

Optimaliserer bruken av tilgjengelig strøm i hjemmet

homeCLU måler det totale forbruket i hjemmet til enhver tid og distribuerer ledig strømkapasitet til lading. Når forbruket ellers er lavt, som på nattestid, kan all den tilgjengelige strømkapasiteten delegeres til ladestasjonen. Dermed kan man lade mer effektivt, uten å måtte betale dyrt for økt strømtilførsel til huset og uten å måtte delegere en fast høy andel av den tilgjengelige strømmen til lading.

– For å sette det helt på spissen kan man med homeCLU i teorien installere en dobbeltlader og lade med 2x30A i et hjem med en 63A inntakssikring. Du kan altså lade mer effektivt enn med en dedikert 32A kurs.

I forhold til lading med en vanlig stikkontakt vil forskjellen være spesielt stor.

– Med lading gjennom vanlig stikkontakt får du i overkant av 1 mil per ladetime. Har du en bil som kan ta 32A kan du med homeCLU få ca. 4 mil per ladetime. Du kan også lade to biler på f.eks. 25A hver over natten og få ca. 3 mil per ladetime.

Alt dette betyr altså at du kan lade effektivt med ditt eksisterende elektriske anlegg, samtidig som du alltid får strømmen du trenger til annet forbruk.

– Vi så allerede i 2014 at vi måtte finne en løsning for å utnytte den strømkapasiteten man allerede har fullt ut. Utviklingen tok 3 år, men nå er homeCLU endelig klar. Det er mange flere enn oss som har ventet på dette.

Unngå dyre topper i forbruket

Kapasiteten i hjemmet er heller ikke den eneste utfordringen med topper i strømforbruket. Mange nettleverandører har allerede begynt å legge til såkalte effektgebyr. For å motvirke fremtidige kapasitetsproblemer vil også NVE nå bytte ut dagens energibaserte modell for nettleie, med en modell basert på effekt. I et høringsforslag fra 2017 foreslår NVE en løsning der forbruker abonnerer på en satt effekt, og så betaler et ekstra gebyr for forbruk som overstiger denne.

– I fremtiden vil man betale mest for topper i forbruket. Det betyr at det vil bli mye å spare på å fordele forbruket jevnt utover døgnet. Med homeCLU gjøres dette helt automatisk. For å unngå at ladingen i seg selv skal føre til slike topper kan homeCLU stilles inn på et maks forbruk som tilsvarer det man ellers har på dagtid.

*homeCLU må brukes i kombinasjon med en ladestasjon og må installeres av elektriker.