Auton sähköinen esilämmitys on parempi ympäristölle

- Kansainväliset tutkimukset osoittavat sähköisen esilämmityksen hyödyt paikalliselle ja maailmanlaajuiselle ympäristölle.

Yhä useampi kansainvälinen tutkimus osoittaa, että kylmäkäynnistys on yksi merkittävä haitallisten päästöjen aiheuttaja autoissa. Tämä pitää paikkansa jopa uusimmissa autoissa joita markkinoilla on. Nämä päästöt aiheuttavat heikon ilmanlaadun kaupungeissa, joka vuorostaan vaikuttaa kaikkien siellä elävien hyvinvointiin. Hyvä uutinen on, että samat tutkimukset osoittavat sähköisen esilämmityksen olevan tehokas keino vähentämään kylmäkäynnistyksiä ja niiden haittavaikutuksia.

Berkeley:n, Carnegien Mellon, University of California ja MIT ovat tehneet yhden näistä tutkimuksista, joissa on tutkittu kylmäkäynnistyksien päästöjä ja siinä on todettu nykyaikaisen bensiinikäyttöisen auton aiheuttavan yhtä paljon haitallisia päästöjä ensimmäisen 30 sekunnin aikana kylmäkäynnistyksessä kuin 500 kilometrin aikana lämpimällä moottorilla ajettaessa.

Toisessa testissä, jonka on tehnyt kotimainen VTT (riippumaton valtion tutkimuslaitos Suomessa), on havaittu, että sähköinen esilämmitys vähentää haitallisia päästöjä jopa 71% kylmissä olosuhteissa.

Lisäksi Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) on todennus että merkittävät vähennykset päästöissä voidaan saavuttaa lisäämällä sähköisen esilämmityksen käyttöä.

Norjassa ollaan tästä samaa mieltä, koska sekä Institute of Transport Economics (tøi) ja Norwegian Automobile Association (NAF) suosittelevat sähköisen esilämmityksen käyttöä päästöjen vähentämiseksi.

Mikä on kylmäkäynnistys:

Aina kun moottori käynnistetään ilman esilämmitystä ulkolämpötilan ollessa alle +10 Celsiusastetta puhutaan kylmäkäynnistyksestä. Näissä olosuhteissa päästöt nousevat aina ja niiden määrä nousee jatkuvasti lämpötilan laskiessa. Kylmänä käynnistetty moottori aiheuttaa päästöjä huomattavasti enemmän -10 asteessa kuin +10 asteessa.

 

Kuinka kylmäkäynnistys aiheuttaa kasvavat päästöt:

Ymmärtääkseen miksi kylmäkäynnistys vaikuttaa niin paljon, pitää ensin ymmärtää miten se vaikuttaa. Kylmäkäynnistyksen kasvavat päästöt aiheutuvat monista seikoista. Kaikilla näillä tekijöillä on yhä suurempi rooli, kun lämpötila laskee.

  • Kylmä tekee öljystä paksumpaa. Kunnollisen voitelun puute lisää kitkaa, jolloin moottori ei toimi yhtä tehokkaasti. Tämän seurauksena polttoaineenkulutus nousee ja päästöt kasvavat.
  • Kylmä moottori on suunniteltu käyttämään enemmän polttoainetta. Tämä kohonnut polttoaineenkulutus jatkuu kunnes moottorin normaali käyttölämpötila saavutetaan.
  • Toimiakseen kunnolla katalysaattorin on oltava lämmin. Katalysaattori poistaa haitallisia partikkeleita ja kaasuja pakokaasusta, mutta se toimii kunnolla vasta kun se on lämmin. Suurempi polttoaineen syöttö kylmään moottoriin on osittain suunniteltu lämmittämään katalysaattorin nopeammin.
  • Akun lataustaso laskee kylmässä ja sen lataaminen lisää polttoaineen kulutusta. Mikäli akkua ei ole riittävästi ladattu ennen ajoa pitää auton laturin ladata sitä. Auton laturia käytetään auton moottorilla ja se näinollen lisää polttoaineenkulutusta. Kylmässä kelissä lyhyet ajomatkat ja säännöllinen mukavuustoimintojen käyttö, kuten lasien ja penkin lämmittimen ja polttoainekäyttöisen lisälämmittimen käyttö kuluttavat paljon virtaa ja akku ei koskaan lataudu kunnolla. Auton laturin jatkuva rasitus lisää päästöjä.

Miten sähköinen esilämmitys vähentää päästöjä:

Sähköinen esilämmitysjärjestelmä sisältää moottorinlämmittimen, sisätilanlämmittimen, akkulaturin ja mobiilisovellusohjauksen ja nämä kaikki vaikuttavat päästöjen vähenemiseen.

Moottorinlämmitin lämmittää moottorin ja moottoriöljyn, jolla varmistetaan moottorin voitelun toimivuus ja saavutetaan optimaalinen hyötysuhde.

Sisätilanlämmitin nostaa sisätilan lämpötilan mukavalle tasolle. Samalla jää ja lumi sulaa ikkunoista, jolloin ei tarvita paljon sähköä kuluttavia mukavuusjärjestelmiä kuten erilaisia lämmittimiä ja polttoainekäyttöistä lisälämmitintä.

Akkulaturi pitää akun aina täyteen ladattuna ennen matkaan lähtöä. Lisäksi kun käytetään vähemmän mukavuustoimintoja akkua kulutetaan vähemmän ajon aikana. Auton laturia ei tarvita akun lataamisen niin paljoa, joten päästöt pienenevät.

Mobiilisovellusohjaus pitää huolen ettei ylimääräistä energiaa kuluteta auton lämmittämiseen. Käyttäjä voi helposti ohjelmoida järjestelmän lämmittämään auton tavallisten lähtöaikojen mukaan. Järjestelmä tunnistaa ulkolämpötilan mukaan, koska auton lämmitys pitää aloittaa.

Mittavat vähennykset sähköisellä esilämmityksellä:

VTT teki Suomessa testin Euro 5 bensiini ja Euro 6 diesel autoiIla, jotka oli varustettu DEFA:n sähköisellä esilämmitysjärjestelmällä WarmUp:lla. Testissä tutkittiin ensimmäisen 20 minuutin ajoa -20 asteen pakkasessa kylmäkäynnistyksen jälkeen. Tärkeimmät testin tulokset seuraavassa:

Bensiini EURO 5 Co2 (g/km) PM (mg/km) NOx (g/km)
Kylmäkäynnistys 306 152 0,35
Esilämmitetty 253 12 0,17
Vähennys 17% 92% 52%

 

DIESEL EURO 6 Co2 (g/km) PM (mg/km) NOx (g/km)
Kylmäkäynnistys 254 <1 0,97
Esilämmitetty 198 <1 0,60
Vähennys 22% 0% 38%

Merkittävimmät havainnot:

  • Sähköinen esilämmitys voi vähentää bensiinikäyttöisen auton pienhiukkaspäästöjä jopa 92%. Pienhiukkaset ovat terveydelle erittäin vaarallisia ja suurin syy kaupunkien heikkoon ilmanlaatuun.
  • Sähköinen esilämmitys voi vähentää bensiinikäyttöisen auton NOx-päästöjä jopa 52% ja diesel-auton jopa 38%.  Vaikka prosentuaalisesti lasku on suurempi bensiinikäyttöisellä autolla on lasku g/km suurempi dieselkäyttöisillä autoilla (-37 g/km vs. -18 g/km), koska dieselkäyttöinen aiheuttaa enemmän NOx-päästöjä.
  • Sähköinen esilämmitys voi vähentää bensiinikäyttöisen auton CO2-päästöjä jopa 17% ja dieselkäyttöisen auton jopa 22%. Muutos on aavistuksen suurempi dieselkäyttöisellä autolla, vaikka niissä on pienemmät Co2-päästöt (-56 g/km diesel vs. -53 g/km bensiini).
  • Lisäksi HC ja CO päästöt poistuvat lähes kokonaan esilämmityksellä.

Kaikenkaikkiaan testit osoittavat että sähköinen esilämmitys voi vähentää haitallisia päästöjä jopa 71% ja polttoaineenkulutusta jopa 24% testatuissa olosuhteissa.