Latausratkaisut taloyhtiöille

Sähköautojen ja latausasemien määrä taloyhtiössä tulee kasvamaan. Yhteinen ratkaisu on parempi kuin osakkaiden väliset konfliktit latauspaikkojen ja virran käytöstä ja kulujen jakamisesta. CLU:n (Cloud Link Unit) avulla virran jakaminen kaikille sitä tarvitseville on helppoa. Lisäksi CLU antaa tiedot virrankäytöstä ja tarjoaa laskutusmahdollisuuden kaikenlaisille taloyhtiölle.

Kun kysymys sähköautojen lataamisesta tulee puheeksi taloyhtiössä, monen mielestä se on mutkikas asia ja esiin nousee monia kysymyksiä. Selvitettäviä asioita on paljon ennen kuin päädytään varmatoimiseen, pitkäikäiseen ja laajennettavaan latausratkaisuun. Asia ei ole niin monimutkainen kuin saatetaan kuvitella. Olemme tehneet taloyhtiöiden avuksi esitteen, jossa pyrimme antamaan tärkeimpiin latausjärjestelmään liittyviin kysymyksiin vastaukset. Jos kysymyksiä vielä jää vaille vastauksia, voitte aina ottaa yhteyttä DEFA:n asiakaspalveluun.

Kaikki saavat ladata

Useimmissa taloyhtiössä sähköauton lataukseen käytettävää virtaa on rajallisesti tai virran jakaminen aiheuttaa keskustelua. Ratkaisu ongelmaa on CLU. CLU (Cloud Link Unit) kerää yhteen kaikki latausasemat ja jakaa virran kaikille lataajille. CLU-järjestelmään liitetyt latausasemat saavat maksimimäärän virtaa aina kun sitä on saatavilla. Toisin sanoen jokainen sähköauto saa saman määrän virtaa, ja lataus on kaikille yhtä nopeaa ja tehokasta.

Kuinka varmistetaan reilu kustannusjako?

Yksilölliset ratkaisut johtavat usein epäreiluun virranjakoon eikä kukaan tiedä miten kulutus jakautuu. DEFA CLU online ratkaisee taloyhtiöiden ongelman. CLU onlinen avulla latausjärjestelmä yhdistetään hallintapalveluumme Cloudchargeen, jolloin saat kokonaiskuvan käytöstä ja latausajoista per käyttäjä. Tämä mahdollistaa myöhemmin laskuttamisen joko aika (h)- tai määräperusteisesti (kWh).

Miten taloyhtiön kannattaa jatkaa?

DEFA suosittelee taloyhtiötä kartoittamaan sekä nykyisen että tulevan tilanteen. Kartoituksessa tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

Paikkojen määrä: Kuinka monta latauspaikkaa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Virta: Kuinka paljon virtaa taloyhtiössä on saatavilla?

Hinta: Pyytäkää tarjous useammalta sähkösuunnittelu ja -asennusliikkeeltä.

Tuet: Tutkikaa mitä mahdollisia tukia latausasemia varten on saatavilla.

Sijoittelu: Kuinka pitkä matka sähkökeskukselle on? Jos latauspaikat on mahdollista sijoittaa lähelle sähkökeskusta, saatte säästöä asennuskuluissa.

Kartoituksen jälkeen aloitetaan latausjärjestelmän suunnittelu yhdessä sähkösuunnittelijan ja asennusliikkeen kanssa. Autamme teitä löytämään sopivan yhteistyökumppanit latausjärjestelmän suunnitteluun ja asennukseen.