Opladning af elbiler i boligforeninger

Brugervenlige og driftssikre løsninger

Som Nordens førende leverandør af komplette ladeløsninger til boliger, boligforeninger, virksomheder og det offentlige ved vi, at ingen kunder er ens. Vi har den viden, der skal til for at kunne skræddersy løsningen, så den passer netop til din boligforening.

I bør overveje følgende:

Behov

Kortlæg, hvor mange ladepunkter I har behov for, hvor I ønsker at de skal placeres, og om der er beboere, der har behov for prioriteret opladning. Overvej også mulige fremtidige behov for udbygning, samt hvordan I ønsker at håndtere adgangskontrol, administration og betaling.

Forudsætninger

De fleste boligforeninger har elektriske anlæg, der kun er dimensioneret til normalt forbrug. Det betyder, at der er begrænset strømkapacitet tilbage til opladning af elbiler. Uden et godt planlagt anlæg med strømstyring risikerer man, at der ikke er strøm nok tilbage til alle beboere, der ønsker at oplade.

Retfærdighed

Retfærdighed i form af lige adgang til strøm til opladning er et vigtigt princip i boligforeninger. For at sikre, at den tilgængelige kapacitet udnyttes optimalt og fordeles jævnt på alle, der til enhver tid måtte ønske at oplade, er man afhængig af et anlæg med strømstyring. Dette kaldes også dynamisk belastningsbalancering.

Driftssikkerhed

God driftssikkerhed er måske den allervigtigste kvalitet ved et ladeanlæg. Utrolig mange er helt afhængige af deres bil, og hvis ladeanlægget svigter, kan det medføre store ulemper og meget frustration. Nedetid fører også ofte til meget merarbejde for de ansvarlige i boligforeningen.

Brugervenlighed

Et godt ladeanlæg skal være enkelt at bruge for alle, uanset bil og vidensniveau. Med det rigtige valg af ladestationer, enkel adgangskontrol og eventuel betaling samt god skiltning slipper man for brugerfejl og hyppige henvendelser. Et godt administrationssystem gør arbejdet lettere for anlægsejeren.

Administration

Et godt administrationssystem bør kunne tilpasses hvert enkelt anlæg og give jer som anlægsejere fuld kontrol over blandt andet brugere, strømforbrug, status på ladestationerne, adgangskontrol og prissætning. Det bør også give adgang til brugervenlige betalingsløsninger for beboerne.

Vores løsninger

Ladestationer og kabler

Vi tilbyder ladestationer og ladekabler fra Europas førende producenter. Samtlige produkter opfylder alle sikkerheds- og kvalitetsstandarder, er gennemprøvede og er godt tilpasset til det nordiske klima.

Smart strømstyring

Vi leverer smarte strømstyringssystemer og løsninger, der kan udbygges, til alt fra enfamiliesboliger til de allerstørste anlæg. CLU-systemet er udviklet af vores egne eksperter, og enhederne produceres på vores egen fabrik.

Enkel administration

Vores administrationssystem CloudCharge er markedets mest udbredte og kan skræddersys til hver enkelt anlægsejers behov. Med CloudCharge kan man gratis oprette forbindelse til betalingsportalen Lade i Norge.

Ladestationer

Enkelt ladestation

Vores enkle ladestation er Norges mest udbredte, hvilket betyder, at det er gennemprøvet og driftssikker. Et kompakt design betyder, at den optager meget lidt plads. Med Type 2-udtag kan ladestationen bruges af alle med eget Mode 3-kabel. Alle vores ladestationer kan nemt integreres i et anlæg, også dem, der er installeret tidligere.

Dobbelt ladestation

Vores dobbelt ladestation har to ladeudtag, hvilket betyder, at I kan klare jer med færre ladestationer. Den er nem at bruge og har god plads til information udvendigt. Med Type 2-udtag kan ladestationen bruges af alle med eget Mode 3-kabel. Alle vores ladestationer kan nemt integreres i et anlæg, også dem, der er installeret tidligere.

CLU – smartere anlæg

Optimal udnyttelse af tilgængelig strøm

For at kunne tilbyde beboerne effektiv og retfærdig opladning er man i de fleste boligforeninger afhængig af dynamisk belastningsbalancering. Vores løsning til denne type anlæg fås i to varianter: CLU Basic og CLU Online. Hver CLU-enhed kan styre op til 16 udtag. Basic kan kobles til administrationssystemet CloudCharge via kabel, mens CLU Online kan kobles til trådløst.

Effektiv og retfærdig opladning uden kø

CLU fordeler strømkapaciteten i anlægget lige på alle opladende biler. Bilerne oplader på fuld kapacitet, så længe det er muligt. I takt med, at flere biler tilkobles, fordeles kapaciteten ud over dem, så alle får lige meget strøm. Prioriteret opladning er også muligt. I vores anlæg placeres bilerne ikke i ladekø. Dette er vigtigt, fordi det ikke er alle biler, der vågner fra dvale, når anlægget er klar. Dermed oplades de ikke.

Brugervenlig administration og betaling

Ved at koble jer på vores administrationssystem CloudCharge får I fuld kontrol over blandt andet brugeradgang, statistik og priser. Systemet kan nemt tilpasses jeres behov og har ingen etableringsomkostninger. Med CloudCharge kan I også gratis koble jer til betalingsportalen Lade i Norge, som giver brugerne mulighed for at betale via egen mobilapp.

CloudCharge – enkel administration

Få fuld kontrol over hver station

CloudCharge er en abonnementstjeneste, som giver jer som anlægsejere fuld kontrol over blandt andet forbrug, adgange, priser, fejlstatus og diagnosedata.

Få overblik over forbrug og ladetider

Med CloudCharge kan du både overvåge anlægget i realtid og generere komplette og fleksible rapporter over forbrug og ladetider pr. anlæg, station, time, dag, uge eller år.

Kontrollér, hvem der kan lade

Som anlægsejere kan I på enkel vis styre, hvem der kan bruge anlægget. Adgang kan styres med RFID, SMS eller app. I får også relevant information om brugermønstre.

Opdag og få rettet fejl med det samme

Alle stationer sender et kontinuerligt signal til serveren for at vise, at opkoblingsstatussen er i orden. Hvis et signal udebliver, kan både du og din driftspartner varsles direkte via SMS.

Administrer priser for opladning

Hvis I ønsker, at beboerne skal betale for deres egen brug af anlægget, kan I nemt definere priser ud fra ladetid, periode eller kWt. Dette reducerer administration og konflikter.

Gør betalingen enkel for alle

Med CloudCharge kan I gratis oprette forbindelse til betalingsportalen Lade i Norge. I vil da kunne nyde godt af markedets højeste andel af den samlede indtægt ved anlægget.

Ladeanlæg med strømstyring – Fossum Terrasse:

Fossum Terrasse er en af Norges største boligforeninger med over 400 boligenheder. Som i de fleste boligforeninger blev det elektriske anlæg ikke dimensioneret med tanke på opladning af elbiler. Takket være dynamisk belastningsstyring kan beboerne alligevel oplade effektivt, og indtil videre har hele 100 af dem taget en af vores ladestationer i brug. CLU-enheder sikrer, at strømkapaciteten i boligforeningen udnyttes optimalt, og at den tilgængelige strøm bliver jævnt fordelt til alle, der oplader.

Kontakt os: