DEFA Security

DEFA Security

For sikkerhets skyld

Båtfolk er opptatt av sikkerhet på sjøen, men mange glemmer å sikre båten når den ligger fortøyd. Ved å installere sikkerhetssystem fra DEFA i båten, har du den beste forsikringen mot at noen ødelegger båtsesongen for deg. Få varsling på telefonen ved innbrudd, om båten skulle bli flyttet eller drive til sjøs. Ha til en hver tid, via mobiltelefon og defa.com, kontroll på hvor båten befinner seg.

Merk! Sikkerhetsprodukter fra DEFA gir redusert forsikringspremie hos de fleste forsikringsselskap.