Akkujen erotusreleet

Akkujen erotusreleet kytkee yhteen kaksi erillistä akkuryhmää, esimerkiksi käynnistys ja käyttöakut latauksen ajaksi. Kun lataus keskeytyy akut erkanevat automaattisesti. Tässä on etuna se, että käynnistysakku on aina täynnä vaikka käyttöakku olisi tyhjä.